De høye strømprisene i Sør-Vest gir enorm økning i inntektene til Sandnes kommune, men disse økte inntektene skal ikke returneres til innbyggerne og bedriftene.

Kommunen forventet i fjor et netto overskudd på 30 millioner. Etter flere oppjusteringer forventes det nå et netto overskudd på 250 millioner kroner, melder Stavanger Aftenblad.

Det kommer fram i perioderapporten, som er en oppsummering av kommunens økonomiske situasjon.

Noe av midlene skal dekke økte kostnader i kommunen, blant annet som følge av at også kommunen må betale 35 millioner mer enn vanlig for strømmen. Disse kostnadene dekkes i hovedsak av kommunens kraftfond, men 5 millioner ekstra går til park og idrett.

Det er litt morsomt at kraftfondet egentlig ble oppdekket for å dekke inn tapte inntekter i år med svært lave strømpriser.

Men 120 millioner kroner skal gå til investeringer. Innbyggerne får ikke noe særlig støtte.

Innbyggere i kraftkommunen Sandnes kan foreløpig altså se langt etter solcelle-hjelp, varmepumpetilskudd eller andre støtteordninger.

– Vi foreslår ikke noe slikt fra administrasjonens side, og varmepumpe har jo kommunestyret allerede sagt at det ikke vil ha, sier kommunedirektør Bodil Sivertsen.

Samtidig øker skatteinngangen. Kommunen har en positiv skattevekst på 11,4 prosent sammenlignet med i fjor. Så innbyggere og bedrifter må både betale for dyr strøm og samtidig se at skatten går i været.

Riktignok kommer en del av de økte skattene trolig fra oljenæringen, som har opplevd et meget godt år. Men det er ikke nok til å forklare hele denne økningen i skatteinntekter.


Kjøp «Et varslet energisjokk» her!Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.