Denne filmen handler om Tina Peters, fylkessekretæren i Mesa, Colorado, som reagerte på irregulariteter ved valgene i 2020. Hun publiserte utskrifter av Dominion-maskinene, noe som fikk henne arrestert og siktet for brudd på føderal lov. For noen er hun en ‘valgfornekter’, for andre en ekte, amerikansk helt.

Filmen er produsert av Mike Lindell, som lanserte den på sitt symposium om valgsvindelen i USA i Springfield, helgen 20-21. august. Symposiet, Moment of Truth, fikk lite medieoppmerksomhet, også på konservative nettsteder i USA, men et referat kan leses på The New American: Mike Lindell’s Action-packed “Moment of Truth” Election Summit

Hva Tina Peters angår, så vrimler det av MSM-artikler om denne «konspirasjonsteoretikeren», men et interessant og lesverdig korrektiv til disse er: the tale of tina peters, and the dark days ahead for whistleblowers

Redaktør Rustad har to ganger nevnt Tina Peters: 

Biden-regimet er revolusjonære. FBI er blitt et politisk politi og oppfører seg som bøller

Vant kommunistene den kalde krigen?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.