Norge er i ferd med å gå tomt for militært overskuddsmateriell å gi til Ukraina. Dermed handler vi inn nye våpen for å kunne fortsette å hjelpe.

Også andre giverland er inne i en tilsvarende endring, skriver Klassekampen.

– Norge har i hovedsak basert donasjoner til Ukraina på militært materiell som er faset ut eller som skal fases ut. Etter hvert som dette mulighetsrommet reduseres, dreies støtten nå i større grad mot å anskaffe materiell til Ukraina direkte fra forsvarsindustrien, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til avisen.

Han understreker at Norges donasjon av våpen til Ukraina ikke har gått ut over lagrene av våpen og ammunisjon som er nødvendige for vårt eget forsvar.

Gram bekrefter innkjøpet av nye våpen til Ukraina i et svarbrev til Stortinget og Venstres Guri Melby. Han sier videre at norsk industri vil bli vurdert på lik linje med alle andre.

Forsvarsministeren sier Norge har sluttet seg til en ordning britene startet. Den opprettet kontrakt med industrien eller andre forsyningskilder når Ukraina trenger det. Gram sier en slik ordning er mer forutsigbar og bidrar til bedre samkjøring.

Husk å støtte Document også i sommer:

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!


Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.