For å få Europa opp og gå etter covid-nedstengningene, har EU lansert en gjenopprettingsplan de kaller NextGenerationEU. Femogtyve land er så langt godkjent for å søke midler fra gjenopprettingsfondet. 

NextGenerationEU er den største stimuleringspakken som noen gang er lansert i Europa. Europakommisjonen presenterer den som et eksepsjonelt svar på midlertidige, men ekstreme omstendigheter:

– Det er en sjanse til å komme sterkere ut av pandemien, til å transformere økonomien, skape muligheter og arbeidsplasser i det Europa vi ønsker å bo i. Pakken vil bidra til å gjenoppbygge et grønnere, mer digitalt og mer robust post-covid 19-Europa. 

Gjennom gjenopprettingsfondet vil EU-landene få tilskudd og billige lån for å redusere karbondioksidutslipp, gjøre økonomien grønnere og mer egnet for den digitale tidsalderen.

Siste land som fikk sin nasjonale plan for gjenoppretting godkjent som samsvarende med EUs felles mål, er Polen. Motydelsen Ursula von der Leyen krever av Polen, er at de gjør endringer i sitt rettssystem:

– Godkjenningen av denne planen er knyttet til klare forpliktelser til å gjøre rettsvesenet uavhengig; krav som må oppfylles før noen utbetaling kan gjøres.

I Polen advarer Jacek Saryusz-Wolski som har sittet i Europaparlamentet siden 2004, mot avtalen:

– Polen bør være i stand til å klare seg uten EUs gjenopprettingsfond, sier han og mener Polen kan låne kapital andre steder for å unngå den ødeleggende innflytelsen EU-kommisjonen har på nasjonen.

Ifølge Saryusz-Wolski bør den polske regjeringen være forberedt på et scenario der denne finansieringen aldri kommer.

Han hevder i et intervju med wPolityce at rettssystemet bare er påskuddet mens det virkelige målet er å felle den valgte polske regjeringen:

– Dette er grunnen til at midlene ikke vil bli overført. EU-kommisjonen og dens støttespillere sikter mot en situasjon der regjeringen vil få problemer på grunn av mangel på EU-midler, og som et resultat håper de at opposisjonen skal ta makten. 

På spørsmål om Polen burde gi opp sin andel av EUs gjenopprettingsfond, sa Saruysz-Wolski at det må huskes at disse pengene ikke er en gave. Kun det første beløpet gis i form av tilskudd.

Saruysz-Wolski mener Polen har råd til å låne tilsvarende beløp og forlate EU-initiativet:

– Det vil svekke EU-kommisjonens innflytelse over Polen.  

Saruysz-Wolski mener uttalelser fra Monika Hohlmeier i Europaparlamentets budsjettkontrollkomité, er skremmende:

– Hvis den polske regjeringen ønsker tilgang til midlene må den opprette strukturer for overvåkning. 

Til det svarer Saryusz-Wolsk at Polen er kjent for å ha tilstrekkelige kontrollstrukturer:

– Men vi kan ikke bruke penger vi ikke har mottatt.

 

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.