Alle søkere til Sveriges politiutdanning gjennomgår en intelligensprøve som graderes etter en ni-punkts skala. Men mange plasser i politiutdanningen står tomme, og allerede i 2016 ble derfor karakterkravet redusert fra fire til tre. Nå senkes kravene ytterligere, ifølge Sveriges Radio Ekot.

Formelt trengs det fortsatt samme karakter på egnethetsprøven for å komme inn på politiutdanningen – men det er blitt lettere å få høyere karakterer. Prøvetakerne sammenlignes nå med en referansegruppe som presterte dårligere enn den man sammenlignet med tidligere.

I løpet av de to siste opptaksrundene har 26,5 prosent av søkerne falt ut av egnethetsprøven, men siden den nye endringen ble gjennomført i januar i år, er det kun 16 prosent som ikke har fått tilstrekkelig høy karakter til å gå videre.

Karakterene på egnethetsprøven settes ved å sammenligne resultatene med hvordan tidligere prøvetakere har prestert. De siste 19 årene har det vært brukt én og samme referansegruppe, nemlig resultatene fra personene som søkte politiutdanning i 2003. Siden årsskiftet er testdeltakerne i stedet sammenlignet med dem som søkte mellom 2019 og 2021, en gruppe som presterte dårligere på egnethetsprøven.

Politiinspektør Johan Siverland, lærer ved Polishögskolan, er bekymret over at talentkravene til fremtidige politifolk er senket. Han tror dette vil føre til at flere elever vil mislykkes med å bestå prøvene, og at de som likevel klarer å komme seg gjennom utdanningen, vil få en større «talentmessig oppoverbakke» til å håndtere de stressende og kompliserte situasjonene som er en del av politiets hverdag.

Rikspolitimester Anders Thornberg begrunner de nye, høyere karakterene på intelligensprøven slik:

– Efter en viss tid, när det gått ett visst antal år, ska man jämföra sig med normalpopulationen på olika sätt. Det har vi gjort. Vi har uppgraderat våra antagningsprov på flera olika sätt, vilket gör att en del saker kan göra att fler kommer in, en del kan göra att färre kommer in, sier Anders Thornberg til Ekot.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.