For annen gang har norsk akademia en sak som berører ytringsfrihet, akademisk frihet og faglig integritet. Den første var Eikrem-saken ved NTNU, som endte med et forlik. Den andre ble behandlet i Hordaland tingrett mandag og tirsdag. Kristoffer Høisæther ble nektet pedagogisk seminar fordi han hadde skrevet en mastergrad om fordomsfull fremstilling av vestlige i verdenshistorien og positiv fremstilling av arabere/muslimer.

Høisæther ble intervjuet i Dag og Tid og Vårt Land, men det var først da han ble intervjuet i Resett at det tok fyr. Da overskred han en usynlig grense. Kombinasjonen av den faglige kritikken og publiseringsstedet ble for mye.  Høisæther ble nektet pedagogisk seminar.

Universitetet har mange klagenemnder, men det virker som om de følger i hverandres fotspor. Intervjuet med Resett gjorde at Høisæther ble en merket mann på universitetet. Professor Arne Tjølsen forklarte seg i retten.

Som institusjonsansvarlig var det Tjølsen som mottok tvilsmeldingene rundt Kristoffer Høisæther og senere opprettet saken som først gikk til Skikkethetsnemnda og senere til den sentrale klagenemnda ved universitetet. Begge nemndene konkluderte med at Høisæther var uskikket med bakgrunn i tilbakemeldinger fra praksisperioder. Dette handlet om samarbeidsvansker, klasseledelse og evne til å ta til seg veiledning.

I praksisperioden ble Høisæther fulgt med lupe, og man lette med lys og lykte etter noe å ta ham på. Det ble helt seriøst påstått at han ga mer oppmerksomhet til hvite enn til svarte elever.

Norsk høyere utdanning er langt mer woke enn norske medier gir inntrykk av.

Det var først da saken ble løftet ut av Universitetet i Bergen og over til den sentrale klagenemnda at saken tok en annen vending.

Den endelige utestengelsen kom høsten 2019, mens Felles klagenemnd opphevet vedtaket i mars 2020. I avgjørelsen peker Felles klagenemnd på at Universitetet i Bergen ikke har behandlet alle kriteriene for å kjenne noen uskikket like grundig.

Klagenemnda på UiB hadde unnlatt å ta stilling paragraf 2, som gjelder om studenten er til fare for omgivelsene. Tjølsen måtte innrømme i retten at det var en feil.

Dommer Helge Øfstegaard Nilsen lurte på i hvilken grad Arne Tjølsen som institusjonsansvarlig kjente til formuleringene fra årsrapportene.

— Leser dere årsmeldingene fra Felles klagenemnd? spurte dommeren.

— Svaret er nei, selv om det nok er et dokument man bør lese. Det virker som de mener det er enkelte ting som bør vektlegges mer, svarte Tjølsen på spørsmålet fra dommeren.

Det var én klage i året, men årsmeldingen ble ikke lest. Det sto til stryk.

Staten ved Lotte Tvedt ville ikke innrømme noe objektivt erstatningsansvar. Høisæther har mistet to år av sin utdannelse og vil gjerne ha erstatning.

Staten innrømmer aldri noe.

Dom vil foreligge om to uker eller deromkring.

Høisæther gjorde en mastergrad, men kom til feil konklusjon. Han tråkket på ømme tær. Slik er Norge blitt.

 

 

 

Møter UiB i retten: — De har bommet helt, sier studentens advokat

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.