Kreftpasienter og de som skal undersøkes med røntgen eller MR ved The Walton Centre NHS i Liverpool, blir nå spurt om de er gravide. Uansett kjønn. På skjemaet som de sykehusansatte følger, er ordet «kvinne» blitt erstattet av «individ». Dette har ført til at alle under 60 år blir spurt om de er gravide – også de med langt skjegg og bart. Dette gjelder ved flere offentlige sykehus, ifølge Daily Mail.

Det var i 2017 at kontrollspørsmålene før kreftbehandling, røntgen og MR ble oppdatert av Helsedepartementet for at de skulle bli mer «inkluderende». Her ble kategorien «kvinner i fruktbar alder» endret til «individer med fruktbarhetspotensial».

I det engelske språket er det to ord for kjønn: gender og sex.

Normalt brukes ordet sex for biologisk kjønn, mens gender er grammatikalsk kjønn. Gender brukes ofte feilaktig om biologisk kjønn i dagligtale for dem som ikke kjenner godt nok til forskjellen.

Den britiske versjonen av SSB heter ONS, og de forklarer den offisielle forskjellen mellom de to ordene slik:

The UK government defines sex as:

  • referring to the biological aspects of an individual as determined by their anatomy, which is produced by their chromosomes, hormones and their interactions
  • generally male or female
  • something that is assigned at birth

The UK government defines gender as:

  • a social construction relating to behaviours and attributes based on labels of masculinity and femininity; gender identity is a personal, internal perception of oneself and so the gender category someone identifies with may not match the sex they were assigned at birth
  • where an individual may see themselves as a man, a woman, as having no gender, or as having a non-binary gender – where people identify as somewhere on a spectrum between man and woman

Det er naturligvis kommet inn protester og påstander om at det kan bli klinisk farlig å utelate biologisk kjønn ved kun å registrere gender og ikke sex i sykehusjournalene. Kjønnsaktivister påpeker at de som er født hankjønn, ikke kan bli gravide.

Pasienter og deres familier har også protestert på at den nye kategoridefinisjonen som fjerner kvinner, skaper «unødvendig forvirring og uroligheter» for sårbare pasienter.

Men så sent som i november 2021 ga Radiografforbundet legene råd om at det var «viktig å sjekke med alle pasienter for muligheten for graviditet».

Som Erling Marthinsen skrev: Newspeak er overalt: Ciskjønnet, ikke-binær, kjønnsflytende, fødeforeldre, person som menstruerer, chestfeeding, interseksjonalitet, mikroaggresjoner – listen over ord vi ikke visste vi trengte, er uendelig.

Presset fra woke-kulturen gjør at Labour-leder Keir Starmer greier ikke å svare på om kvinner kan ha penis.

På spørmålet svarte Starmer: ‘I’m not… I don’t think we can conduct this debate with… I don’t think that discussing this issue in this way helps anyone in the long run.’

«Jeg er ikke … jeg tror ikke vi kan holde på med denne debatten med … jeg tror ikke at å diskutere dette temaet på denne måten hjelper noen som helst på lang sikt.»

Og dét har han jo rett i.

Daily Mail

Kjell Skartveits bok blir bare mer og mer aktuell. Kjøp den her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.