Galopperende mat-, gjødsel- og energipriser verden over leder til nye kriser. I Madrid demonstrerte mer enn 150.000 mennesker søndag, mange av dem bønder. Det har også vært demonstrasjoner i Irak og flere land i Afrika. Økte priser og regelrett nød vil føre til økt migrasjon til Europa, på toppen av millioner fra Ukraina og de millionene som allerede har kommet.

Demonstrasjonen i Madrid var organisert av flere landbruksorganisasjoner under paraplyen «Den rurale alliansen». Selv hevder de å representere mer enn 10 millioner mennesker, dvs. mer enn en femtedel av Spanias befolkning.

På et år har energiprisene økt med 72 prosent i Spania, en av de største økningene i hele EU, og kostnadene har eksplodert etter Russlands invasjon i Ukraina. Dette har særlig gått ut over landbrukssektoren.

Nå utgjør kostnaden til produksjonsmidler 60 %. Det siste året har prisene på fôr økt med 50 prosent, prisene på kunstgjødsel har økt til det dobbelte, og utgiftene til strøm, gass og drivstoff har økt med opptil 200 prosent. Flere husdyrgårder er på randen av nedleggelse, og tvinger bøndene til å redusere bruken av kunstgjødsel til et minimum. (El Pais)

Blant kravene demonstrantene fremmer til regjeringen, er ifølge El País:

  • Pkentlige prisindekser for å avhjelpe misforholdet mellom produsentleddene og de store matvarekjedene.
  • Skjerpede krav til import av matvarer fra land som ikke har samme strenge regelverk som Spania når det gjelder jordforbedring, bruk av kunstgjødsel, fytosanitære forhold (sertifisering av skadedyr og plantesykdommer), matproduksjon og dyrevelferd. Import de mener bidrar til mer ekstern avhengighet, noe som truer selvbergingsgraden.
  • Sterkere subsidiering av irrigasjonsprosjekter.
  • Umiddelbare pris- og skattelettelser på diesel og plast.

Demonstrantene marsjerte også under faner som krevde respekt og hjelp til det rurale Spania. Det sentrale kravet var at befolkningen, særlig de unge, må få samme tilbud innen helse, utdanning, transport, mobilitet, kommunikasjon (bredbånd) som landets urbane befolkning.

Kriser i kø

I Afrika står krisene i kø. Også der har økningen i strømpriser og ikke minst i prisene på hvete og brød ført til demonstrasjoner og økt fattigdom. Ifølge FN er for eksempel rundt en tredjedel av befolkningen i Sudan, dvs. ca. 15 millioner, avhengige av hjelp, da hovedsaklig gjennom Verdens matvarefond (WFP).

– Jeg pleide å kjøpe 20 brød for 100 sudanesiske pund før kuppet, sier Mohamed, som forsørger en familie på seks, til AFP. – Brød alene koster meg nå rundt 27.000 sudanesiske pund i måneden, noe som er 90 prosent av min lønn på ca. 30.000 pund (ca. 50 dollar / 440 kroner), sa han. (Radio France International)

Når en så vet at halvparten av all hveten WFP distribuerte til fattige og sultne i verden i 2021, kom fra Ukraina, sier det seg selv at krigen i Ukraina vil få dramatiske konsekvenser.

Situasjonen i nabolandene Sør-Sudan og Egypt er ikke mindre alarmerende:

Egypt’s food security crisis now poses an existential threat to its economy. The fragile state of Egypt’s food security stems from the agricultural sector’s inability to produce enough cereal grains, especially wheat, and oilseeds to meet even half of the country’s domestic demand. Cairo relies on large volumes of heavily subsidized imports to ensure sufficient as well as affordable supplies of bread and vegetable oil for its 105 million citizens. Securing those supplies has led Egypt to become the world’s largest importer of wheat and among the world’s top 10 importers of sunflower oil. In 2021, Cairo was already facing down food inflation levels not seen since the Arab Spring civil unrest a decade earlier that toppled the government of former President Hosni Mubarak.

Egypts matsikkerhetskrise utgjør nå en eksistensiell trussel mot landets økonomi. Den skjøre tilstanden i Egypts matsikkerhet skyldes landbrukssektorens manglende evne til å produsere nok korn, spesielt hvete og oljefrø, for å møte halvparten av landets innenlandske etterspørsel. Egypt er avhengig av store mengder tungt subsidiert import for å sikre tilstrekkelige og rimelige forsyninger av brød og vegetabilsk olje til sine 105 millioner borgere. Sikring av disse forsyningene har gjort Egypt til verdens største importør av hvete og blant verdens topp ti importører av solsikkeolje. I 2021 opplevde Egypt matinflasjonsnivåer man ikke hadde opplevd siden den arabiske vårens uro et tiår tidligere, og som førte til president Hosni Mubaraks fall. (Middle East Institute)

 

Migrasjonen vil eksplodere

Man behøver ikke være rakettforsker eller bistandsbyråkrat for å forstå at disse krisene ikke bare vil føre til sult, opptøyer og omveltninger i de fattige landene i Afrika. Hveteprisene og sulten åpner for en ny gullalder for menneskesmuglerne. Veien over Middelhavet har ikke blitt kortere eller mindre farlig, men når selv EUs landbrukskommisær Janusz Wojciechowski advarer om at den kommende matkrisen vil kunne «øke migrasjonstrykket på Europa» står skriften på veggen.

 

Multitudinaria manifestación de agricultores y ganaderos en Madrid para exigir medidas que impulsen el medio rural (El Pais)

Spain hit by yet another mass protest over rising prices (France 24)

Sudan’s coup-hit economy in free fall as prices bite (Radio France International)

The Russia-Ukraine War has Turned Egypt’s Food Crisis into an Existential Threat to the Economy (MEI)

The impact on trade and development of the war in Ukraine (UNCTAD)

5 reasons war in Ukraine is a gut punch to the global food system (Politico)

Les også:

Fattigdom truer Europa, levekostnader og gjeld skyter i været

Krigen i Ukraina sender prisen på kunstgjødsel i været

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.