Nettselskaper og forbrukerorganisasjoner er blitt enige om et forslag til et nytt system for å beregne nettleie som kan innføres fra 1. juli.

Anbefalingen blir oversendt til Olje- og energidepartementet torsdag.

I alt 29 organisasjoner og selskaper som representerer forbrukerne, miljøbevegelsen og næringslivet, er blitt enige. Blant disse er Energi Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene, og alle elleve største nettselskapene.

Forslaget til ny nettleiemodell gjelder boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder. Opprinnelig var planen at den nye nettleie-modellen skulle innføres fra nyttår, men et flertall på Stortinget bestemte i desember å oppheve tidsfristen.

Nettselskapene og organisasjonene er enige om at den faste delen av nettleien skal være lavere, mens en større andel skal knyttes til samlet strømforbruk.

Fastbeløp

Den viktigste endringen er ifølge nettavisen Europower , som omtalte forslaget først, at minimum 50 prosent av nettleien skal komme fra energileddet, altså strømforbruket. Et avgjørende punkt da NVE la fram sin modell høsten 2020 var at energileddet skulle utgjøre maksimalt 50 prosent.

Det såkalte « månedsmaks »-systemet, der det høyeste forbruket i én enkelt time den ene måneden skulle avgjøre fastbeløpet i den neste, foreslås fjernet.

Europower skriver at de er kjent med at et gjennomsnitt av de tre timene med høyest forbruk i løpet av en måned, er drøftet som en alternativ måte å beregne fastbeløpet på.

Elbilforeningen er blant forbrukerorganisasjonene som er med på forslaget.

– Det vil fortsatt lønne seg å ha en jevn lading av elbilen, spesielt på natten. Men å bruke mye strøm samtidig vil ikke gi et like stort utslag på nettleien som først foreslått, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til NRK.

Billigere på natten

Forbrukerne skal fortsatt betale mer for å bruke mye strøm samtidig. Men nivået på kapasitetsleddet, eller fastleddet som det het før, bør ifølge forslaget ikke bestemmes av forbruket i en enkelttime.

Det skal fortsatt være høyere nettleie på dagtid enn om natten og i helgene, men det skal ikke skilles mellom sommer og vinter, slik det gjøres i den vedtatte forskriften.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet sier hun ikke vil ta stilling til forslagene fra organisasjonene og nettselskapene nå.

– Men jeg vil takke for et godt innspill i en viktig sak, og jeg lover at det skal få en grundig behandling, sier hun.

Fakta om nettleieforslagene:

Selskapene og organisasjonene anbefaler at nettselskapene innfører en modell for nettleie som baserer seg på disse punktene:

* Minimum halvparten av nettselskapets inntekter fra boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder skal komme fra energileddet, altså strømforbruket.

* Partene anbefaler at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering bør begrenses til et skille mellom dag og natt/helg.

* De anbefaler at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet, skal kreves inn gjennom et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime.

* De er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med anbefalingene, bør innføres fra og med 1. juli 2022.

* Selskapene og organisasjonene som står bak notatet, forplikter seg til å gjennomføre en felles evaluering av erfaringene med ny nettleiemodell høsten 2024.

 

Les også:

Nettselskapene setter opp nettleien, staten setter opp el-avgiften

Kjøp Kents bok her!

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.