Yara holdt fast ved kontraktene med russiske selskaper så lenge de ikke var underlagt sanksjoner. Nå viser Yara til nye sanksjoner fra EU og bryter avtalene. Yara setter seg selv i en situasjon som minner om Europas forhold til russisk gass: Politisk vil de bryte, men reellt er de avhengige av russerne. I dette tilfellet vil det gå ut over matvaresikkerheten, noe Yara selv har advart mot.
Vi har kommet til et punkt der sanksjonene er ved å ramme oss selv. Var det meningen?

Avgjørelsen kommer som et resultat av ytterligere EU-sanksjoner implementert 9. mars, opplyser selskapet fredag.

Yara skriver at de vurderer det detaljerte omfanget og virkningen av sanksjonene

I meldingen skriver selskapet at de er bekymret for den globale matsikkerheten og ber om at matforsyningskjedene blir beskyttet og avhengigheten til Russland blir redusert.

Yara er bekymret for matsikkerheten samtidig som de bryter kontraktene med Russland. Det henger ikke på greip.

For bare få dager siden var Yara klare på at hensynet til produksjonen måtte gå først:

Selv om selskapet fordømmer invasjonen av Ukraina, trenger Yara fosfat, kalium og nitrogen for å lage fullgjødsel. Det ville derfor ikke bryte kontakten med selskapene Phosagro og Uralkali.

Førstnevnte kontrolleres av oligarken Andrej Gurjev, mens Uralkali er deleid av Dmitrij Mazepin, som har nære bånd til Vladimir Putin.

Nå mister selskapet trolig sine russiske leverandører etter at russiske myndigheter har bedt gjødselprodusentene om å stoppe leveringene, skriver Dagens Næringsliv.

– Situasjonen utvikler seg raskt og er uoversiktlig, og det er for tidlig for oss å kommentere disse seneste meldingene, opplyste kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal i Yara til avisen i helgen.

– Det er viktig at vi som samfunn gjør oss mindre avhengig av russiske leveranser, og vi fortsetter arbeidet med å aktivt se etter alternative kilder til råvarer for å begrense avhengigheten av russiske næringsstoffer og for å sikre gjødselproduksjon som er avgjørende for å forhindre matmangel og sult, la hun til.

Hvis Yara skal klare seg uten russerne, burde de også ha samme målsetning med Kina, men vi hører ingenting om at vi skal slutte å selge laks til Kina.

Sanksjonene burde være temporære for ikke å gjøre for stor skade, men det er gått sport i å straffe russerne. Nå er det gått over i en fase hvor vi straffer oss selv.

Yara er en av verdens største gjødselprodusenter. Analytikere mener det ikke blir enkelt å erstatte russisk råstoff med import fra andre steder, og at det kan ta mange år. Det vil føre til høyere kostnader for bønder i hele verden og lavere produksjon, noe som igjen fører til dyrere mat, melder Bloomberg. (NTB)

Yaras visekonsernsjef Lars Røsæg sier til Dagens Næringsliv at selskapet fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina.

Selv om de fordømmer invasjonen, trenger selskapet fosfat, kalium og nitrogen for å lage fullgjødsel. Dette er de i dag avhengige av de russiske selskapene Phosagro og Uralkali for å skaffe. Førstnevnte kontrolleres av oligarken Andrej Gurjev, mens Uralkali er deleid av Dmitrij Mazepin, som har nære bånd til Vladimir Putin.

– Krevende dilemma

På spørsmål om å bryte båndene med disse selskapene, svarer Røsæg at Yara alltid vil følge lover, regler og sanksjoner. Han understreker at ingen av de aktuelle selskapene i dag er underlagt sanksjoner fra verken EU, Norge eller USA.

– Men når det gjelder spørsmålet utover det om å trekke seg ut, så er jeg inne i det ekstremt krevende dilemmaet som går ut på at Russland utgjør en vesentlig andel av den globale råvaretilgangen for gjødsel, sier han.

– Handler om matsikkerhet

I en kommentar til NTB utdyper Yara at fullgjødselen de produserer, er avgjørende for verdens matsikkerhet, og selskapet sier de vil unngå at flere titalls millioner mennesker kan kastes ut i en sultkatastrofe.

– Gjødsel er en essensiell del av den globale verdikjeden for matforsyning. Uten at vi, og andre gjødselselskaper, har tilgang til nok råvarer, så vil den globale matproduksjonen rammes hardt – med etterfølgende katastrofale konsekvenser for verdens evne til å fø egen befolkning. Spørsmålet om å handle med disse russiske selskapene er derfor i større grad et spørsmål om matvaresikkerhet enn om Yaras bunnlinje, sier Røsæg. (NTB)

Russiske myndigheter henstilte mandag til gjødselprodusentene å stanse leveringene til Vesten, uten at det var klart om det var et pålegg.

 

 

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.