Faktisk.no jobber intenst for å finne noe å ta oss på. Denne gangen var det en artikkel fra 4. mars om at Pfizer var dømt til å frigi vaksinedata.

Faktisk.no skriver:

Også Document har skrevet om dokumentet fra Pfizer. Denne artikkelen er vinklet på at Pfizer er dømt til å frigi data, noe som ikke stemmer. Skjermbilde: Document.no.

Ikke stemmer? Dette er vel en sannhet med modifikasjoner. Alle rettspapirene finner du her. Det er 19 tilsammen. Underveis i saken som ble lagt frem av Public Health and Medical Professionals for Transparency mot Food and Drug Administration (FDA) ville Pfizer ha en utsettelse på frigivelse av dokumentasjonen.

Den siste i saken er dommen fra 7. februar hvor Pfizer ikke får medhold i utsettelse av dokumentfrigivelsen: Order-February-7-2022

Teknisk sett var det Food and Drug Administration (FDA) som ble idømt frigivelse av papirer, men Pfizer ble også indirekte dømt fordi de ikke fikk medhold i sin begjæring om å stanse frigivelsen. Pfizer samarbeidet med FDA og var således partner i rettssaken. Da FDA ble dømt, ble også Pfizer dømt – indirekte eller direkte, ja det har liten praktisk betydning, for Pfizer må frigi dokumentene.

Faktisk.no skriver:

FDA argumenterte ifølge Reuters med at de måtte gå gjennom hver av de 329 000 sidene og sladde forretningshemmeligheter og personopplysninger om pasientene som hadde vært med i utprøvingen av vaksinen. Dermed ville FDA bare kunne gi innsyn i 500 sider i måneden, noe som vil si at den siste siden ikke ville blitt offentlig før i 2076.

Det er altså ikke riktig at Pfizer ble dømt til å frigi vaksinedata, slik Document skrev. Det var FDA som ble dømt til å gi raskere innsyn i dataene enn de opprinnelig ønsket.

FDA ble dømt til å gi raskere innsyn. Det er korrekt. Hele 55.000 sider i måneden i steden for 500 som de og Pfizer hadde tenkt seg. Da tar det seks og en halv måned før alt er frigitt. I motsetning til i år 2076. Denne forskjellen på 53,5 år er altså ikke nok for Faktisk.no til å bruke ordet «frigi». De kverulerer isteden med uttrykket «raskere innsyn».

Faktisk.no jobber iherdig med å klage på oss til Facebook. Dette førte til denne meldingen til oss fra Facebook:

Dette er direkte feil. Vi har ikke skrevet at 1200 døde av vaksinen på 90 dager. Her insinuerer Faktisk.no at det er det vi har gjort! Det er helt uakseptabelt at Faktisk.no lager en «samleartikkel» hvor de markerer Document med fake news for ting som andre har skrevet.

Vi fikk en lang rekke med meldinger om at Facebook hadde slettet artikkelen:

 

Kjøp Kents bok her!

Kjøp alle tidsskriftene fra Document Forlag her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.