Det globale samfunnet utfører målinger som ranker landene innen ulike sektorer. Mange av dem er sensitive, som religonsfrihet. Nå er det gjort en ranking ut fra «opplevd rettssikkerhet». Et merkelig begrep. Av de ti fremste er ni vesteuropeiske, det i seg selv burde utløse mange spørsmål. Kun New Zealand når opp til de beste europeiske. Det finnes en tendens til at landene roser seg selv for en åpenhet som andre vil si det er blitt mindre av.

Å rose seg selv for å være best, var noe det gamle Sovjet holdt på med. Er det EU-landene som har overtatt praksisen?

 

Norge nest best i opplevd rettssikkerhet

Norges kommer på andreplass i en internasjonal kåring av hvordan folk opplever rettssikkerheten i hjemlandet sitt.

Danmark scorer så vidt høyere enn Norge i undersøkelsen, som er gjennomført av The World Justice Project (WJP). Poengsummen er lik, men siden Danmark blir rangert øverst i flere kategorier enn Norge, så kommer de på førsteplass i kåringen.

– Det er flott å se at Norge igjen kommer meget godt ut på denne indeksen. For norske domstoler er det viktig at befolkningen opplever at sentrale rettssikkerhetsgarantier er ivaretatt, sier styreleder Cecilie Østensen Berglund i Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

Til sammen 139 land, 138.000 husholdninger og 4.200 juridiske eksperter har deltatt i undersøkelsen, som er sammenfattet i rapporten WJP Rule of Law Index. Den tar for seg maktfordeling, fravær av korrupsjon, åpenhet i forvaltningen, fundamentale rettigheter, lov og orden, håndhevelse av regelverk og hvordan rettssystemet fungerer, konfliktløsning og allmennprosess samt straffesaker.

Norge er rangert som beste land i åpenhet og behandlingen av straffesaker.

– Jeg synes det er spesielt bra at vi rangeres høyt på åpenhet. Det er viktig av hensyn til tilliten til domstolene. Det bidrar blant annet til at pressen kan følge vår virksomhet tett og dermed utøve både en kontrollfunksjon og formidle kunnskap om domstolene. Et godt eksempel på åpenhet er Høyesteretts storkammersaker om barnevern som gikk for åpne dører, sier Berglund.

Topp 10 i opplevd rettssikkerhet:

1. Danmark

2. Norge

3. Finland

4. Sverige

5. Tyskland

6. Nederland

7. New Zealand

8. Luxembourg

9. Østerrike

10. Irland

NTB

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.