Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har blitt enige om en strømpakke.

– Nå kan folk gå inn i jula med senkede skuldre i visshet om at fellesskapet stiller opp, sier Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland.

Partiene viser til at så langt denne vinteren har ekstreme utslag på strømprisene medført en svært krevende situasjon for mange husholdninger. Ap, Sp og SV mener derfor det er riktig å øke stønadsgraden fra regjeringens foreslåtte 50 prosent til 55 prosent for å sikre husholdningene i en situasjon med høye strømpriser.

Fakta om den nye strømstøttepakken 

* Regjeringens opprinnelige forslag var på 4,6 milliarder.

* SV har fått økt rammen med 1,1 milliarder kroner.

* Staten skal ta 55 prosent av regninga for det overskytende når kilowattprisen overstiger 70 øre.

* Rammetilskuddet til kommunene økes med 200 millioner kroner for å dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser.

* Bostøtteordningen utvides slik at rundt 40.000 nye mottakere omfattes

* Ordningen for borettslag, sameier og aksjeleiligheter med fellesmålt strøm skal etableres raskest mulig, innen utgangen av januar for borettslag og i løpet av første kvartal for øvrige leiligheter.

* Husholdninger skal dermed få kompensert for fellesmålt strøm i desember, januar, februar og mars i løpet av første kvartal 2022.

* 118 millioner går til bostøtte for desember.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.