Mye av norsk politikk er med årene blitt endret fra å ha fornuftig innhold til å arte seg som ren posering. Politikere fra ulike partier ynder å markere seg som handlekraftige ved å fremstå i mediene med oppskrift på løsning av saker som ligger utenfor det de har noe med. Og som de heller ikke kan påvirke. Slik avslører de sin hjelpeløshet.

Den nyslåtte arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik føyer seg inn i rekken når hun i VG kommenterer den aktuelle, for ikke å si akutte, situasjonen i SAS ved å kritisere flyselskapets omorganisering og kostnadsreduksjoner.

SAS-aksjen falt 9,1 prosent på Oslo Børs mandag. Det viser markedets tiltro til selskapets flyvedyktighet. Konsernsjef Anko Van der Werff sier til en dansk avis at selskapet kjemper for å overleve. – Når jeg ser hvordan markedet er nå, hvordan kundene endrer seg og størrelsen på gjelden vår, så er det helt klart at vi er nødt til å gjøre tingene markant annerledes, sier han. 

Lønn og drivstoff er de viktigste komponentene på utgiftssiden i et flyselskap. Prisen på jet fuel kan kjøperne gjøre lite med, mens lønnskostnadene er påvirkbare. SAS innledet forhandlinger med pilotenes foreninger om lavere lønn. Tiltaket mislyktes. Da etablerte SAS to datterselskap. Piloter som ble overflødige under koronaen, har fått anledning til å søke ny ansettelse i datterselskapene. Der er lønningene lavere, og innskuddsbasert pensjon langt rimeligere, enn ytelsesforpliktet pensjon. Alt i alt vil dette gi SAS-konsernet besparelser i milliardklassen. Men: Flypersonalet vil fortsatt være ansatt i SAS og ha SAS som arbeidsgiver.

Det er dette Tajik vil «rydde opp i». Hun forteller VG-leserne at hun vil ta saken opp med sine kolleger i de tre øvrige skandinaviske sosialdemokratiske regjeringene med sikte på en felles aksjon fra regjeringer «som står på arbeidstakernes side».

Det kan hun spare seg. Svenske og danske statsråder kommer garantert ikke til å bruke et sekund på Tajiks markeringsbehov. De representerer eierinteresser i SAS og er helt på det rene med hva som kreves for å holde selskapet på vingene.

SAS sto i 2012 i en tilsvarende situasjon som nå. Milliardene rant ut av kassen. SAS inngikk avtale med så godt som alle personalorganisasjoner om nye tariffavtaler. Men Dansk Cabinforening nektet. Da ga SAS-ledelsen beskjed til flybesetningene på utenlandsruter om å ta med kontanter for å finansiere egen hjemreise, fordi selskapet ville havne i skifteretten på et bestemt klokkeslett. Fly på oversjøiske ruter ble nektet å lette fra Skandinavia fordi SAS ville sikre verdiene ved konkurs. Da ga også danskene seg, men SAS var bare en halv time unna konkurs. 9000 ansatte i SAS Norge ble til 9200 i hele SAS Skandinavia – og SAS fløy videre på egne vinger. 

SAS opererer internasjonalt. Da må kostnadene også være på internasjonalt nivå. Norsk eksportindustri kompenserer for norsk lønnsnivå ved å jobbe mer effektivt. Som motpost for høyere lønn enn konkurrentene omorganiseres SAS for å jobbe mer produktivt. I Norge tåles høy pilotlønn, men på flyvninger til USA og Asia blir SAS utkonkurrert med norsk lønnsnivå.

Den norske stat var blant stifterne av SAS, men det rødgrønne stortingsflertallet var i 2011 med på å gi Regjeringen fullmakt til å selge seg helt ut av selskapet. Det skjedde i 2018, og Ap/Sp-regjeringen kommer garantert ikke til å kjøpe seg inn igjen.

SAS-pilotene har ikke lønn, de har apanasje. Dette er en etterlevning fra tiden hvor SAS kunne rekruttere piloter fra Luftforsvaret og tilby eventyrlige vilkår. SAS tok det igjen i billettprisene overfor kunder som ikke hadde noe valg. Flyreiser var forbeholdt forretningsfolk og de velstående. Så ble det konkurranse i luften. Dermed ble det også «vanlige folks tur».

Statsråd Tajik blander seg inn i et forhold hun ikke har noe med. Hun er en hjelpeløs posør som ønsker å vise omsorg og handlekraft til beste for luftens lønnsadel.

Det heter i et gammelt ordtak at «Den Gud gir et embete, gir han også forstand». Selv om Jonas Gahr Støre ikke har guddommelig format, må det gjøres uttrykkelig unntak for Hadia Tajik.

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.