Høyesteretts ankeutvalg har besluttet å ta lagmannsrettens dom i saken om karanteneplikten for norske hytteeiere i Sverige til behandling.

Rundt tusen hytteeiere står bak søksmålet knyttet til karanteneplikt ved bruk av fritidseiendommer over landegrensen, skriver Rett24 tirsdag.

I februar i år ga Oslo tingrett hytteeierne medhold i at restriksjonene på reiser til egen eiendom i Sverige ikke var lovlige. Tingretten mente at staten ikke hadde begrunnet karanteneplikten godt nok.

Staten anket tingrettens avgjørelse og vant fram i Borgarting lagmannsrett.

Retten konkluderte med at inngrepet var forholdsmessig og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi og dessuten var innenfor hjemmelsgrunnlaget i smittevernloven.

Les også:

1.000 nordmenn med hytte i Sverige saksøker staten for å få slutt på karanteneplikten

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.