Senterpartiet fikk gjennomslag for ønsket om å avskaffe store enheter som Viken og gjenreise de tradisjonelle fylkene, Akershus, Østfold og Buskerud. Det samme gjelder Finmark og Troms som også er slått sammen.

Oppløsning av Viken var en viktig symbolsk sak for Senterpartiet.

Det samme gjelder opptrappingsplanen for jordbruket.

Det kan virke som om Sp har fått innfridd sentrale krav.

Ifølge NTB vil skatte og avgiftstrykket forbli på samme nivå. Partiene til venstre for Ap hadde ønsket skatteskjerpelser.

Det sies at Sp har ofret overvåkingsflyene på Andøya og Ullevål sykehus.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.