Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf). Foto: Hanna Johre / NTB.

Fra nyttår er det mulig at statlig og kommunal virksomhet ikke lenger kan kjøpe inn bensin- og dieselbiler, i hvert fall om samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) får sin vilje.

NTB forteller at regjeringens forslag om dette nå er sendt på høring.

– Alle nye privatbiler skal være utslippsfrie fra 2025, men det er viktig at offentlig sektor går foran. Derfor foreslår vi at lette varebiler og personbiler i offentlig sektor skal være nullutslippsbiler fra 1. januar 2022, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til TV2.

I forslaget er det kun bybusser som får en forlenget frist til å bli fossilfrie, men også de skal være nullutslipp innen 2025.

Forslaget er en del av regjeringens klimatiltak. Så langt er det også uavklart hvordan man ser for seg å løse utfordringene knyttet til ladekapasitet, rekkevidde osv. for elbilene.

Hva de nye reglene vil innebære i konkrete utslippsreduksjoner, er usikkert. Det foreligger heller ikke tall for hvilke utslag dette tiltaket vil gi for jordas samlede CO2-utslipp, og hvilke effekter dette konkret kan ha for klimaet på jorda.

Gode bøker fra Document Forlag, bestill i dag:

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.