Napoleon sa at moral er to tredjedeler av soldatenes kampvilje. Hvor er kampmoralen hos våre soldater? I de flerkulturelle samfunn går tilliten i oppløsning.

Iman Meskini er kjent som hovedrolleinnehaver i «Skam». Hun har vært i militæret og deltok i en konferanse om norsk forsvar. Hun fikk et spørsmål fra salen om hvordan hun ville stille seg hvis Norge skulle delta i en ny krig i et muslimsk land. Ville hun delta? Nei, Meskini sa at det ville hun ikke, og fikk ros fra forsvarssjefen for sin klokskap.

Amerikanerne har slåss i Midtøsten i tyve år. De er trette. De forstår ikke lenger hvorfor. Ledelsen sliter på mannskapet når den ikke forstår dette. Slik er slitasjen blitt en sikkerhetspolitisk svakhet. Hvem er vi, og hva slåss vi for?

Disse spørsmålene blir ikke stilt. Men de ligger under alt forsvarsarbeid. Det holder ikke med woke og Pride-flagg.