− Vi har sikret kandidater med solid og bred erfaring til disse viktige vervene, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Astri Aas-Hansen er dommer i Oslo tingrett og i dag nestleder for EOS-utvalget. Hun vil ta over for Svein Grønnern.

Krohn Devold foreslås som ny nestleder, mens Jan Arild Ellingsen og Olav Lysne er foreslått som nye utvalgsmedlemmer

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.