Mishandling og trusler mot bussjåfører og helsepersonell har blitt dagligdags i Sverige. Dette er et alvorlig problem for de utsattes arbeidsmiljø, og truer dessuten vanlige borgeres tilgang til velferd og kollektivtrafikk. Kanskje Sverige kan lære noe av Gulag-systemet?

Dette skriver Robert Mathiasson. Han er noe så uvanlig som en venstrenasjonalist. Han er tidligere leder for det svenske kommunistpartiet (2014-2019) men forlot partiet i desember 2019. Nå skriver han kronikker for Nyheter Idag, som gjerne beskrives som «høyrepopulistiske». Men fortsatt beskriver han seg som ”klassisk vänster”.

I Ljungby invaderades i förra veckan sjukhuset av en invandrarsläkt som vägrade anpassa sig efter besökstider och regelverk. De anställda hotades, polis tillkallades och sjukhuset fick barrikadera sig bakom vakter och låsta dörrar.

I Uppsala fick en busslinje stängas ner efter stenkastning och dagligen utsätts bussförare för våld och hot av främst unga invandrarkillar som vägrar betala. Genom våld och hot om våld vill dessa skapa sina egna regelverk och det svenska samhället står handfallet.

Läget är akut. Sjuksköterskor, läkare, bussförare, lärare och många andra yrkesgrupper möter en vardag som de knappast varken önskat eller utbildats för. Att bemanna kollektivtrafik, skolor och sjukvård med väktare eller tillkalla polis varje gång finns knappast resurser för.

Utöver det arbetsmiljöproblem detta utgör för de människor som arbetar i verksamheterna, så är även hederliga skattebetalares och pendlares tillgång till vård, kollektivtrafik och andra fundamentala samhällsinrättningar hotad.

Alvorlige situasjoner krever alvorlige løsninger, mener Mathiasson. Utredninger og kampanjer i sosiale medier virker ikke. Å oppbevare unge kriminelle i fengsel virker ikke. Det svenske fengselssystemet, særlig ”ungdomsvården” för kriminella, er skapt for en annen tid.

Idag fungerar dessa inrättningar snarast som internatskolor för livsstilskriminella. En vända på någon av dessa inrättningar är statushöjande, ger möjlighet att arbeta upp kontaktnätverket och lära av andra kriminella. Höjda straff löser inte problemet, utan blir bara utökad skolgång vid dessa internatskolor.

Så hva skal man gjøre?

Det enkleste først: Kriminelle uten statsborgerskap skal utvises umiddelbart. De som hever seg over loven ved å bruke vold har misbrukt Sveriges gjestfrihet.

Selv de med svensk statsborgerskap må kunne revurderes, siden mange av disse har fått statsborgerskap på helt feil grunnlag. Og hvis man ikke respekterer landets lover, og ikke gidder å lære seg svensk, så kan man ikke anses som en statsborger, uansett hva myndighetene sier.

Men uansett er det mange som må håndteres i Sverige.

Istället för dagens internatskolor behövs arbetsinrättningar där de ditskickade avskärmas helt från sin tidigare omgivning, berövas sitt våldskapital av i verklig mening socialarbetare – det vill säga män med respekt som vet hur man får dessa asociala killar att anpassa sig till lagar och regler – och där de får lära sig stoltheten av ett riktigt jobb och att tjäna sina pengar ärligt.

Här får man sitta tills man lärt sig vad som gäller och kan fungera i samhället igen.

Det finns en massa skog som behöver skötas och gallras, bär och svamp som ska plockas och annat arbeta som behöver utföras.

Det är idiotiskt att som idag låta detta samhällsnyttiga arbete utföras av importerad billig arbetskraft, när det istället kan utföras av svenska medborgare som därmed kan avlägsnas från en social tillvaro som bara är destruktiv.

Mathiasson erkjenner at Gulag låter ille, siden dette tross alt var dødsleire. Han foreslår derfor å bruke en omskrivning, siden det å endre språket er svært populært for tiden. Navnet han foreslår har en stalinistisk (eller woke) scwung: Högskolan för arbete och integration.

Vi må lære av Einstein, mener Mathiasson. Den samme politikken som ikke har virket i 40 år ikke vil virke de neste årene heller.

Nu har vi testat en viss sorts integrations- och kriminalpolitik i 40 år och resultatet ser vi ibland annat Ljungby och Uppsala. Det är dags att tänka nytt.

Gjengkrigen i Göteborg er i ferd med å komme helt ut av kontroll
Kommunestyrets ordfører vil sette inn militæret i Hjällbo

Nyheter Idag

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!