To innslag i NRK Dagsnytt idag som ble gjentatt i Dagsrevyen: Jens som møter Biden og Kamala på sitt frøste utenlandsbesøk til Guatemala. Begge saker dekkes som om journalistene var spindoktorer. Det finnes ikke tegn til kritisk rapportering.

Midt under pandemien sluppet løs av Kina, når opplysninger om Wuhan-laboratoriet raser inn daglig, klarer NRK å spørre Stoltenberg om Kina uten å nevne pandemien. Det er selvsagt ikke tilfeldig.

Journalistikk minner mer om religiøse øvelser som publikum skal følge for å kunne bli frelst. De som ikke vil, går fortapelsen i møte. Det ser vi med munnbind, karantene, lockdown og vaksine. Hele regimet.   Store deler av befolkningen er blitt drillet til lydighet. Men samtidig vokser motstanden frem og det vet ikke medier og politikere hva de skal gjøre med.

Det samme gjentok seg med Anders Tvegårds dekning av Kamalas reise til Guatemala. Den fulgte slavisk hennes script. Seerne fikk inntrykk av at Kamala ba guatemalanere om ikke å komme til USA. Det er bare talemåter for å gi inntrykk av å gjøre noe. I realiteten er Biden i en slags stilltiende forståelse med kartellene, som på sin side smugler metamphetamin og fentanyl produsert med råstoff fra Kina.