Av de tre reaktorene ved kjernekraftverket i Oskarshamn i Sør-Sverige er én permanent stengt og en annen vedtatt stengt. Foto: Anchor2009 / Wikimedia Commons

Det er krise i Sveriges kraftforsyning. Landet har i dag tilgang til mindre elektrisitet enn for 35 år siden! «Krisen er resultatet av en politikk styrt av inkompetanse, ønsketenkning og fanatisme!» Denne kraftsalven avfyres av Jan Blomgren, professor i anvendt kjernefysikk og forfatter av boken «Allt du vill veta om Sveriges elförsörjning», som kommer ut i juni.

Nedleggingen av det meste av svensk kjernekraft er en snikende katastrofe for hele den svenske befolkning, som teller nær ti millioner kraftavhengige mennesker. Og katastrofen skyldes at svenske politikere i 1985 gjorde slutt på et århundre med oppbygging av elforsyningen. En kombinasjon av vannkraft, kjernekraft og kraftvarme hadde da skapt et bunnsolid system for kraftproduk-sjonen. Allerede da – i 1985 – var svensk elektrisitet hele 98 prosent fossilfritt, skriver professor Blomgren i en fersk artikkel i nettmagasinet Smedjan.

Og han går videre i sin realitetsbeskrivelse: «El-produksjonen var kombinert med et verdensledende kraftnett, vel gjennomtenkt både teknisk og geografisk».

Blomgren oppsummerer situasjonen slik den var før den dramatiske nedleggingen av svensk kjernekraft:

Dårligere kvalitet i kraftforsyningen

«Vi hade på den tiden mer el totalt än i dag (!), och den el vi hade var av högre kvalitet – mer pålitlig och bättre anpassad både till elnätet och de slutliga användarna. Hade vi låtit bli att lägga ner välfungerande och billig elproduktion utan i stället trimmat upp den i takt med teknisk utveckling, kunde vi i dag ha haft ännu mer el. Det skulle ha varit bra att ha nu när vi diskuterar elbilar och fossilfritt stål». 

I tydelig tekst konkretiseres årsakene til el-krisen. Cocktailen av inkompetanse, ønsketenkning og fanatisme beskrives detaljert. Likeså klargjør Blomgren konsekvensen av de politiske kjernekraftvedtak. Sverige har sløst bort kapital som svært lavt anslått ligger rundt 1000 milliarder kroner. Resultatet er at man har mindre elektrisk kraft enn for 35 år siden, og av dårligere kvalitet. Samtidig har befolkningen økt fra åtte til ti millioner.

Redsel for kjernekraft
Hvordan gikk det til at vi fikk et slikt misforhold? spør forfatteren. Han innleder selv svaret ved å beskrive fanatismen og dens følger. El-systemet er blitt mishandlet på grunn av redsel – en redsel for kjernekraften. Men lettvannsreaktorene som Sverige legger ned driften av, har i sivil bruk ikke forårsaket ett eneste direkte dødsfall.

Og under dekke av argumenter som er kommet og gått, er kjernekraftmotstanden opprettholdt. Den virkelige grunnen er frykt. Årsaken er «rädsla», og den er ikke rasjonell.

Ønsketenkning
Den neste faktoren er ønsketenkning:

«Det finns en romantisk idé som lyder att om något är förnybart är det per automatik bra. Vad man glömmer är att vinden är förnybar – men inte vindkraftverket. Det visar sig att kärnkraftverk, som använder den icke förnybara energikällan uran, totalt sett behöver mindre av andra ändliga resurser än de förnybara energislagen. Att ersätta kärnkraft med vind och sol har faktiskt ökat förbrukningen av jordens ändliga resurser».

Et heksebrygg av uforenlige ambisjoner
Så – i 2016 – kom den seneste, store energipolitiske beslutningen. Forut for denne ble det ikke gjort noen konsekvensutredninger som er verdt navnet. Det man hele tiden registrerer er en kompakt inkompetanse. Politikerne sikrer seg aldeles for få utredninger innen beslutningene om kjernekraft blir tatt:

Det hadde vært nok å løfte telefonen til en håndfull kunnskapsrike personer for å forstå at man har kokt sammen et heksebrygg av uforenlige ambisjoner, «men målet var å løse politiske knuter, ikke å forsyne landet med energi», hevder Blomgren.

Resultatet? Det var at sakkunnskap om virkeligheten måtte vike for ønsketenkning, som så ofte under de siste fire decennier.

«Trykket» i elkraft-ledningene svekkes
Kraftystemet er komplekst – rent teknisk – i alle lands kraftforsyning. Systemtjenester som overføring av energi er et viktig ledd i å skaffe folk strøm. Men på produksjonssiden er visse typer generatorer nødvendige for å skape «trykk» i el-ledningene. I Sverige er det i svært høy grad kjernekraftens generatorer som står for dette. Derfor fungerer overføringen av elektrisitet dårligere om man erstatter disse generatorene med små generatorer av den type som finnes i vindkraftverk.

«Motorveien for elektrisitet fra Norrlands elver til mellom-Sverige har mistet kapasitet etter at halvparten av kjernekraftverkene nå er lagt ned. Og på grunn av nedleggingene i Ringhals og Oskarshamn har den planlagte ledningen fra mellom-Sverige til Skåne (for å erstatte Barsebäck) mistet en tredel av kapasiteten, allerede før ledningen tas i bruk.

«Et blodomløp» uten tilstrekkelig kapasitet
Småskalatenkningen og ønskedrømmene om «lokal forsyning» kolliderer på en vond måte med virkeligheten:

«Det kan låta förföriskt att ha tusentals anläggningar för elproduktion spridda över landet. Men det kräver mycket mer ledningar än att ha några få stora anläggningar och ett elnät som liknar blodomloppet i kroppen».

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.