EUs handlingsplan «På vei mot null forurensning» lister opp en rekke mål fram mot 2030 for å komme nærmere «en sunn planet for sunne mennesker».

– For å gi planeten og menneskene et giftfritt miljø må vi handle nå. Den planen skal vise oss vei i arbeidet for å komme dit, sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans, som har ansvar for EUs grønne giv.

– Nye, grønne teknologier som allerede eksisterer, kan bidra til å kutte forurensningen og gi næringslivet nye muligheter. Europas innsats for å gjenreise en renere, mer rettferdig og mer bærekraftig økonomi må også bidra til å oppnå ambisjonen om null forurensning, sier han i forbindelse med lanseringen av handlingsplanen.

Der defineres målet om null forurensning som «reduksjon av forurensningen i luft, vann og jord til nivåer som ikke anses for å være skadelig for helsen og naturlige økosystemer, og som respekterer grensene planeten kan takle». Slik vil EU oppnå et giftfritt miljø innen 2050.

Delmål

På veien dit lister kommisjonen opp en rekke milepæler de håper å passere i løpet av dette tiåret.

De vil blant annet kutte tallet på for tidlige dødsfall som følge ab luftforurensning med 55 prosent. Områder der det biologiske mangfold er truet av luftforurensingen skal reduseres med 25 prosent.

Vannkvaliteten skal forbedres ved å kutte avfall og plast i havet med 50 prosent og utslippene av mikroplast i miljøet med 30 prosent.

Tap av næringsstoffer i jorden og bruk av kjemiske insektmidler skal halveres for å bedre kvaliteten på jordsmonnet. Også restavfallet som ender på offentlige søppelplasser skal halveres.

I tillegg skal andelen innbyggere som vedvarende plages av støy fra transport, ned med 30 prosent.

Resultattavle

For å oppnå alt dette skal EU blant annet legge seg nærmere Verdens helseorganisasjons anbefalinger for luftkvalitet, gå gjennom egne krav til vannkvalitet, og ha en gjennomgang av de fleste av lovene som dekker avfall for å sørge for at de er tilpasset en ren og sirkulær økonomi.

En resultattavle skal vise hvor grønne de forskjellige regionene i EU er.

Klimaforslag i juli

Om to måneder skal EU også følge opp klimamålet på 55 prosent utslippskutt innen 2030. 14. juli er det varslet at Timmermans og kommisjonen kommer med elleve tunge lovforslag, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Blant annet kommer de til å handle om en «klimatoll» for varer fra land med lavere klimakrav, et oppdatert system for handel med utslippskvoter og nye standarder for utslipp fra biler og lastebiler.

En snau uke senere – 20. juli – legges forslaget til ny skogstrategi fram.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.