Ursula von der Leyen taler til klimatoppmøtet (COP27) i Sharm el-Sheikh den 8. november 2022. Foto: Peter Dejong / AP / NTB.

Klimatoppmøtet vedtok ikke forpliktende kutt i klimagass­utslippene, men EU holder fast ved målet om «klima­nøytralitet» innen 2050, går det frem av en uttalelse fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen søndag.

COP27 var et lite skritt i retning av «klima­rettferdighet», hevder kommisjons­presidenten, som mener at «det ikke kan bli noen varig handling mot klima­endringer uten klima­rettferdighet».

Ifølge von der Leyen har man «behandlet noen symptomer, men ikke kurert pasienten for feberen», og «mye mer er nødvendig for planeten».

I likhet med andre klimaaktivister i og utenfor politikken fremhever også EU-kommisjonens president det nye fondet til erstatning for klimaskader, som etter hennes oppfatning «legger grunnlaget for en ny metode for solidaritet mellom de som er i nød og de som kan hjelpe».

«EU er allerede verdens ledende bidragsyter til internasjonal klimafinans», sier von der Leyen.

COP27 har holdt målet om 1,5 °C i like. Men dessverre har det ikke levert en forpliktelse hos verdens største utslippsland til å fase ned fossile energikilder, ei heller nye forpliktelser til klimakutt. Men EU vil holde stø kurs, særlig med EU grønne vekststrategi og REPowerEU, for det er essensielt å holde ambisjonene i Paris-avtalen innen rekkevidde.

Den grønne vekststrategien (European Green Deal), som også går under navnene EUs «grønne giv» eller «grønne pakt», er en strategi for å gjøre unionen «klimanøytral» innen 2050, hvilket betyr at unionens nettoutslipp av klimagasser skal ned til null før midten av århundret.

Kommisjonspresidentens uttalelser forplikter også Norge, som i praksis langt på vei fungerer som et EU-medlem.

I boken «Usikker vitenskap» skriver Steven Koonin at det i praksis er umulig å oppnå nullutslipp så raskt som Paris-avtalen tar sikte på.

Siden CO2 har flere tiårs levetid i atmosfæren, betyr det ellers at den menneskelige påvirkningen av klimaet vil øke med alt over null utslipp, hevder den amerikanske fysikeren, som tar til orde for klimatilpasning istedenfor utslippskutt. Hadde jeg sagt dette mens jeg jobbet for Obama-administrasjonen, ville jeg ha fått sparken, skriver Koonin i boken.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.