Voldtekt er ikke en alvorlig nok forbrytelse til å utvise asylsøkere og innvandrere med oppholdstillatelse i Sverige. Foto: Jessica Gow / TT / NTB

To syriske menn voldtok en kvinne på et hotell og i et parkeringshus i Stockholm. Aktor krevde at mennene ble utvist, men Stockholms tingrett avviste påstanden med den begrunnelse at gruppevoldtekt ikke oppfyller lovens krav som «synnerligen grov».

31-årige Ahmed og 26-årige Ebrahem, begge syrere, er tiltalt og dømt for å ha voldtatt en kvinne på et hotell og i et parkeringshus i Stockholm i starten av april 2020. Ingen av mennene er svenske statsborgere, men retten vil ikke utvise dem med grunnlag i at utlendingsloven veier tyngre.

Saken er omtalt av Fria Tider.

Kvinnen de syriske mennene voldtok var nylig blitt kastet ut fra et hjem for rusfrie på grunn av et tilbakefall til heroin. Kvinnen traff Ahmed ved en tilfeldighet og ble med ham til McDonalds i Vasagatan, etter at han lovet å hjelpe henne med å skaffe narkotika. Fra restauranten ringte Ahmed en venn som bodde på Hotel Hötorget, hvor han senere slo og voldtok henne. Hun ba Ahmed gjentatte ganger om å slutte og sa tydelig ifra at hun ikke ville, men Ahmed hadde fysisk overtak på henne.

Ahmeds venn, Ebrahem, ønsket også å voldta kvinnen og tok henne med til en garasje på Korgmakargränd. Der grep han armene hennes, presset ansiktet hennes mot en vegg og voldtok henne bakfra mens han holdt nakken med den ene armen.

Ahmed fikk innvilget flyktningstatus 21. juli 2017. Ved slike forhold kreves en særlig alvorlig forbrytelse som vil medføre en alvorlig fare for offentlig orden og sikkerhet for ikke å la ham bli i Sverige, ifølge dommen. Gruppevoldtekt, ble i retten, ikke kategorisert som grovt nok lovbrudd for utvisning.

«Den nu aktuella brottsligheten är visserligen allvarlig, men den kan inte anses vara av sådan karaktär att den skall betraktas som synnerligen grov i den mening som avses i utlänningslagen. Det föreligger därför hinder mot att utvisa Ahmad», skriver dommer Tomas Zander.

Ebrahem utvises heller ikke, fordi det foreligger en «generell» risiko for at han blir tunget til å utføre verneplikt i hjemlandet, ifølge dommeren. Ebrahem fikk beskyttelssestatus 9.april 2020, som følge av den generelle risikoen for å måtte tjenestegjøre i militæret i hjemlandet.

«Verket har också redovisat sitt ställningstagande från den 25 november 2020 (RS/022/2020) som innebär att en person som inkallas till militärtjänstgöring löper en generell risk att utsättas för förföljelse. Militärtjänsten i Syrien omfattar män mellan 18 och 42 år. Män i denna åldersgrupp inkallas i regel till militärtjänst vid ett återvändande till Syrien även om det kan föreligga undantag. Förföljelsen bedöms vara sådan att den berättigar till skydd som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen. Verket har konstaterat att Ebrahem är i vapenför ålder. Även om verket ännu inte prövat om han uppfyller kriterierna för flyktingskap finns det, med hänsyn till verkets ställningstagande ovan, skäl att anta hinder mot att utvisa Ebrahem föreligger», skriver Zander.

Begge voldtektsmennene får derfor oppholde seg i Sverige etter avtjent straff.

 

Kjøp Ruud Koopmans bok her!

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.