* Abort: Avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.

* Atomvåpen: Nei til at Norge skal undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

* Havvind og elektrifisering: Utarbeide en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som omfatter både bunnfast og flytende havvind, og går inn for videre elektrifisering av nye og eksisterende oljefelt på norsk sokkel.

* CO2-avgift: Skal økes fram mot 2030, men effekten på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres.

* Iskanten: Holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen.

* Samtykkelov: Vil tydeliggjøre straffeloven slik at ordlyden gjenspeiler at «seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt».

* SFO: Innføre gratis skolefritidsordning (SFO) for alle førsteklassinger.

* 22. juli-kommisjon: Oppnevne en ny ekstremismekommisjon som skal gå dypere inn i hvordan ekstremismen oppstår og hvilke tiltak som fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.