Espen Barth Eide laget ordet «dieselpopulisme» om de som motsatte seg at pumpeprisen skal gå opp 4-5 kroner. En koalisjon som omfatter flere partier ønsker et grønt skifte koste hva det koste vil, mens pragmatikere ennå holder litt igjen. De aner at det kan gå økonomisk utfor.

Ni EU-land har undertegnet et brev med krav om at det må komme et generelt forbud mot bensin- og dieselmotorer for hele EU. Nå oppfordrer Danmark, Nederland, Østerrike, Belgia, Hellas, Irland, Litauen, Luxembourg og Malta EU-kommisjonen til å fastsette en dato for å innføre et slikt forbud.

I Norge har  Stortinget vedtatt et mål om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler fra 2025, men det er ikke flertall for forbud mot bensin- eller dieselmotor. I 2030 vil imidlertid Tyskland innføre et slikt forbud. Storbritannia forventes også å ta en lignende beslutning om ikke lenge. Det skriver NAFs medlemsblad «Motor».

Initiativet er ett av foreslåtte tiltak for å gjøre hele EU-sonen klimanøytral innen 2050, gjennom det oppfylle Parisavtalen. Også den svenske regjeringen er positiv til å gå inn for et slikt forslag. Det tyske bilindustriforbundet uttalte i fjor høst at EU-kommisjonens «Euro-7» utslippsnorm-forslag, i praksis innebærer forbrenningsmotorens død.

Samtlige av de ni landende som foreslår dette, er utarmet økonomisk av finanskrisen, eurokrisen, innvandringskrisen, og koronakrisen, og har i praksis ingen penger igjen til kostbare teknologiske eventyr. Samtlige er avhengige av fossil energi for å overleve, og samtlige har strømkrise og stigende strømpriser, nettopp fordi EU har satset på et ekstremt kostbart «grønt skifte» gjennom sol- og vindkraft, noe som beviselig ikke er gjennomførbart, og fører til enda større energimangel og fattigdom.

Samtidig har ingen av disse landene råstoffer eller energiressurser for å lage batterier, ingen av dem har infrastrukturen som skal til for å lade en flåte av batteribiler, og ingen av landene har kunder som vil ha batteribiler. Det er interessant å merke seg at Frankrike som satser tungt på atomkraft, ikke er med på oppropet.

Det denne politikken vil gjøre, er å rasere Europas bilindustri, gjøre bilkjøring og mobilitet til et lukusgode for de rike, ødelegge turismen og næringsliv som lever av høy mobilitet, og omgjøre Europa til Cuba, hvor gamle bensin- og fossilbiler blir holdt i live til det latterlige. Da ligger et forbud mot veteranbiler også i kortene.

Europas politiske elite er i ferd med å begå nasjonalt, planøkonomisk selvmord, for å redde kloden fra en fiktiv krise, gjennom teknologi som ikke eksisterer. EU-globalistene har nemlig alltid endeløst med penger til egne politiske fantasiprosjekter, men aldri penger nok til egen befolkning.

Foruten å være et økonomisk angrep på europeere, er dette nok en gavepakke til Kina – som vil fortsette å satse på billig fossil energi i overflod, akkurat som India, Afrika og Sør-Amerika.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.