Før landsmøtet har NTB tatt bilder av ledertrioen som mer minner om PR-bilder før lanseringen av et nytt produkt. Det er ingen andre partier som blir slik degging til del. Foto: Terje Pedersen/NTB

Une Bastholm sa i Politisk kvarter torsdag at spørsmålet om klimakutt beror på politisk vilje. Derfor er det ikke noe problem å kutte 80 prosent av klimagasser på ni år. Det er bare å skru igjen kranene.

Nå har MDG like godt vedtatt et kutt på 95 prosent innen 2035. Da oppfyller Norge FNs klimamål.

I vedtaket heter det at MDG «vil gjøre Norge til en ledestjerne i den internasjonale klimadugnaden og føre en klimapolitikk som er i tråd med Parisavtalen, med mål om 95 prosent utslippskutt innen 2035».

Men det er mer «snacks» fra landsmøtet: Det har vedtatt å øke eksporten av andre varer med 50 prosent.

Landsmøtet går også inn for et mål om å øke eksporten fra andre sektorer enn petroleum med 50 prosent innen 2030.

Man får inntrykk av at partiet nå forveksler politiske vedtak med ønsketenkning. Praksisen er i slekt med det sovjetiske kommunistpartiet som også vedtok femårsplaner med astronomiske mål for produksjonen. De var umulige å oppfylle, derfor måtte man jukse med tallene. MDG har ennå ikke makt til å drive dobbelt bokholderi, men kanskje det kommer.

Pressen vil sikkert hjelpe dem med det.

I et intervju med NTB natt til torsdag, begrunnet Bastholm hvorfor MDG ville gå inn for å velte hele tredoblingen av karbonavgiften over på forbrukeren, slik at pumperisen stiger med 4-5 kroner:

– Det er veldig få i Norge som er reelt fattige, som først og fremst trenger billig bensin og diesel, sier Bastholm.

– Det de trenger, er en solid sosialpolitikk og en velferdsstat som er der og har gode ordninger.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.