Marie Lan Berg har hugget ned trærne og gjort Olav Vs gate i Oslo til en stenørken. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Når det kommer til grant skifte sitter milliardene løst: Knut Arild Hareide formelig pøser ut milliarder til sykkel, kollektivtransport og gangveier. Det blir færre p-plasser. Marie Lan Berg får flere penger å boltre seg med. For å gjennomføre skiftet innføres tvang: I regionplanen for Oslo/Akershus tillates boligbygging kun på utvalgte steder. Målet er 12-minutterssamfunnet: Alle skal komme seg på jobb innen 12 mintter. Det gir grønn harmoni. For å oppnå det må folk tvinges. Derav også høyhusene som er planlagt rundt trafikkringene i Oslo. De vil rasere middelklassens villaer.

Dette kalles grønt skifte, men hadde fortjent helt andre navn.

Fram mot 2033 trapper regjeringen opp satsingen på byvekstavtaler. Målet er å få folk til å benytte seg mer av kollektivtransport, sykkel og gange.

– Det er faktisk satt av over 80 milliarder kroner til byvekstavtalene i kommende NTP. Det er en rekordhøy satsing, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet til NRK.

NTP står for Nasjonal transportplan.

– Det betyr aller mest til de fire store som allerede har byvekstavtaler med staten, det betyr videreutvikling for de fem neste byene som er mellomstore i Norge, blant annet Tromsø og Kristiansand, sier hun.

Noresjø sier at det også er lagt på bordet en ny tilskuddsordning til mindre byer som Ålesund og Bodø. 80 milliarder kroner er 10 milliarder mer enn det som var satt av i Nasjonal transportplan for fire år siden.

Regjeringen legger fredag fram Nasjonal transportplan for 2022 til 2033. (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.