Fire forskere ved Lund universitet studerte 3039 personer mellom 15 og 65 år som var blitt dømt for voldtekt eller voldtektsforsøk i Sverige i årene 2000 til 2015. Rapporten ble offentliggjort mandag 22. februar. De fire forskerne er Ardavan Khoshnood Henrik Ohlsson Jan Sundquist  og ansvarlig professor Kristina Sundquist.

Forskerne hadde fått støtte av European Research Council (ERC) under  European Union’s Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram.

Studien av de voldtektsdømte gikk ikke helt etter planen, og de fire forskerne må sies å være fullstendig uten relevant kunnskap om Det nye Sverige. Det hadde nemlig ikke falt dem inn at de ville oppdage at majoriteten av de voldtektsdømte hadde innvandrerbakgrunn.

Nå er forskerne redde for represalier som følge av sine upopulære og politisk ukorrekte avsløringer. Det var ingen vei utenom når de oppdaget at innvandrerbakgrunn var den viktigste variabelen av dem alle.

Av de 3039 voldtektsmennene var 60 prosent født i et annet land enn Sverige eller hadde minst en forelder som var født i et annet land.

Det er et veldig høyt tall, sier Ardavan Khoshnood, med bakgrunn fra Iran. Jeg ble overrasket over at det var såpass mye.

Forskerne har ingen svar på hvorfor så stor andel av voldtektsmenn er innvandrere.

Den viktigaste frågan för mig blir nu varför det är på detta sättet. Det är ingenting vi har studerat. Det vet vi inte. Jag har inget svar på det, sier Ardavan Khoshnood.

Og det er neppe noe de kommer til å studere videre på heller.

Denne oppdagelsen var fullstendig utilsiktet. Ansvarlig professor Kristina Sundquist sier at det var et biprodukt av studien. Innvandrerbakgrunn var ikke engang en interessant variabel i deres analyse av voldtektsmenn, som egentlig skulle klassifiseres i henhold til annen kriminalitet, psykisk helse og økonomisk situasjon. En sånn grei og EU-støttet studie med triviell informasjon. Slik ble det imidlertid ikke.

– Det var ett bifynd. Syftet med studien var att ta med alla våldtäktsmän och karaktärisera dem med hjälp av en latent klassanalys. Då ingick inte invandrarbakgrund som en variabel i den analysen, utan vi ville se om de hade mycket övrig brottslighet, social ohälsa, socialbidrag med mera, forteller Sundquist.

– Invandrare var bara en variabel, och det blev ett ganska anmärkningsvärt fynd i och med det var många invandrare och utlandsfödda i den här gruppen.

Det ble for mange politisk ukorrekte nyheter, så forskerteamet bestemte seg for å utelate at det er forskjell på svenske voldtektsmenn og innvandrervoldtektsmenn. De svenske har i større grad en historie av tidligere kriminalitet, viste det seg. Det droppet forskerne. Her måtte man beskytte de stakkars innvandrere – dem som voldtar!

– Vi såg de här skillnaderna och vi ville inte att folk skulle säga att: När svenskar våldtar, så beror det på att de har en massa andra problem, men när invandrare våldtar så gör de det ändå, utan att de har en massa andra problem. Det skulle kunna feltolkas, sier Kristina Sundquist.

Ojoj, her gjelder det å redde arbeidsplassen og forholdet til sine egne akademikervenner! Ingen må krenkes, og stimatisering som følge av fakta er fy-fy.

– Vi är extremt försiktiga med allting vi gör när det gäller invandrare. Vi bedriver ganska mycket forskning på invandrares hälsa vid vår forskningsenhet, påpeker Sundquist.

Men det er mer enn den gode tonen på universitetet som må reddes. Forskerne er engstelige for represalier etter at tallene er blitt kjent. Men hva er verre enn sosial utfrysning av kolleger som passerer dem daglig i den trange meningskorridoren på universitet? Sundquist vil ikke spesifisere. Men hun sier:

– Det är väl inte så svårt att räkna ut.

– Det vore naivt att säga att det inte drabbar oss, varför skulle annars folk vara så otroligt tysta med vad de egentligen tänker? Den större delen av befolkningen tycker exempelvis att invandringen bör minska, men det är ändå ingen som säger det vid fikabordet. Inte i särskilt stor utsträckning. Folk vet vad de får säga och inte får säga. Det är extremt känsliga frågor, säger professor Kristina Sundquist.

Og med det avslørte professor Kristina Sundquist de svenske tilstandene: Folk vet hva de kan si og hva de ikke kan si.

Kristina Sundquist har nettopp sagt noe som er helt utilgivelig i Sverige: De fleste voldtektsmenn er innvandrere.

Samnytt

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.