Interlude


Fanny Mendelssohn var 19 år gammel da hun komponerte denne kvartetten, som ikke ble publisert i hennes levetid, og som først er blitt innspilt i løpet av de siste årene. Første sats er temmelig radikal og bryter med sonateform-prinsippet. Fannys bror Felix kritiserte derfor verket hardt; i dag er de fleste forskere og utøvere enige om at stykket viser den unge komponistens geniale begavelse. Quatuor Ebène spiller for oss i et opptak fra 2012.