Norges FN-utsending Mona Juul deltar i et møte i FN-hovedkvarteret i New York den 30. mai 2019. Foto: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / NTB.

«FNs Generalforsamling avsluttet 2020 på tradisjonelt vis, med 17 fordømmende resolusjoner mot Israel og 7 mot alle de 192 andre medlemsstatene samlet. Denne ufattelige, årvisse slagsiden rammer ikke bare Israel som stat. Den rammer også jødene som folkeslag.» Sitat fra Bjørn Hildrums glitrende artikkel i Norge Idag den 13. januar.

I 2019 overtok norsk FN ambassadør Mona Juul som president for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Hun fremmet da to resolusjonene mot Israel. En av resolusjonene sier at det er Israels feil at palestinske kvinner opplever rettighetsbrudd i Palestina.

Dette vitner om at Mona Juul, kvinnen som var med på å utarbeide Oslo-avtalen, ikke skjønner elementære fakta om hva som ble bestemt der. Oslo-avtalen delte de historiske jødiske kjerneområdene Judea og Samaria inn i A-, B- og C-områder. A-områdene skal være under palestinsk myndighet, C-områdene under israelsk myndighet og B-områdene under begges myndighet. B-varianten falt raskt bort på grunn av uoverenstemmelser. Avtalen betyr at israelske soldater ikke har tilgang til palestinske A-områder. Det er eksempler på at israelske soldater har blitt drept hvis de har forvillet seg inn i palestinske områder. Da har mobben fest på soldaten.

En konsekvens av Oslo-avtalen ble at palestinske terrorister så en mulighet til å kunne drepe jøder ustraffet. Terrorister dro inn til Israel, drepte jøder og løp så i sikkerhet i palestinske A-områder. Når israelsk politi krevde terroristen utlevert av palestinske myndigheter, fikk de «nei» til svar. I palestinske områder ble terroristen feiret som en helt og martyr, og gater og sykehus ble oppkalt etter vedkommende. Martyren og hele hans familie kom på palestinske myndigheters lønningsliste.

Palestinske myndigheter har utarbeidet et fullstendig samfunnsmessig system rundt dette med å belønne terrorister. Det kalles Pay for Slay Policy. Systemet er enkelt forklart i en video fra StandWithUs. Da Palestinske myndigheter hadde lite penger en periode fordi Trump stanset USAs pengeflom gjennom giverlandsgruppen for Palestina, gjentok president Abbas flere ganger (se f.eks. her og her)at martyrene skal få sin lønn. Lærere og leger var det ikke så nøye med.

Giverlandsgruppen for Palestina ble opprettet etter at Oslo-avtalen ble inngått, og Norge har i alle år vært formann for gruppen. Palestinske myndigheter overlever år for år ved hjelp av penger donert av giverlandsgruppen og donasjoner fra en rekke ikke-statlige organisasjoner (NGO-er). I 2020 ga Norge 900 millioner til Palestinas overlevelse. Fra Oslo-avtalen ble underskrevet i 1993 og frem til i dag har ikke palestinske myndigheter klart å produsere stort annet enn terror. Penger er terrorismens oksygen. Derfor anser jeg personlig norske bistandsmidler til Palestina som sponsing av terror.

Israel plages med mange terrorister. Vi har bare hatt én terrorist i Norge. Anders Behring Breivik rakk å ta mange liv på grunn av norske myndigheters dårlige evne til å være der når det gjelder, dårlige sikkerhetsrutiner og fordi godt uttenkte beredskapsplaner ikke ble fulgt. Heldigvis har ikke Breivik noen fanklubb, og ingen gater er oppkalt etter ham i Norge eller Sverige, slik palestinske terrorister får.

Det er heller ingen grupper i utlandet som krever Breivik frigitt, slik Anniken Huitfeldt og flere andre AUF-ere krever Hussam Shaheen frigitt. Shaheen ble arrestert i 2004 for planlegging av terror mot Israel. Hadde det ikke vært fint om Breivik ble pågrepet før han i det hele tatt rakk å utføre terrorhandlingen? AUF er søsterorganisasjon med Fatah-Youth, og Fatah er en av terrororganisasjonene som til sammen utgjør paraplyorganisasjonen PLO. Fatah var Yasser Arafats organisasjon. Det er ingen som samler inn penger til Breivik, slik Rød Ungdom gjør med PFLP , men han er jo en ensom svale, og har ingen organisasjon i ryggen.

Som en direkte konsekvens av Oslo-avtalen med A- og C-soner kom muren mellom Israel og palestinske A-områder. Oslo-avtalen som Mona Juul var med på å utarbeide, ble således en direkte årsak til at muren ble bygd i Israel. Allikevel protesterer norske myndigheter, AUF, Palestinakomiteen med flere imot denne muren, og enkelte kaller til og med Israels forsøk på å berge jøders liv for «apartheidpolitikk».

Når Israel har så lite tilgang til palestinske A-områder, hvordan i huleste tror Mona Juul at Israels skal være årsak til at palestinske kvinner blir undertrykt? Tankeoverføring? Har hun ikke hørt på palestinsk radio og tv som forklarer muslimske menn hvordan islam anbefaler dem å slå sine koner på en religiøst rettskaffent og solid måte? Det virker som at Mona Juul er totalt uvitende om islam.

UN Watch har overvåket FN lenge på grunn av FNs før nevnte systematiske diskriminering av Israel. De har også representanter i FNs menneskerettighetsråd. Her ser vi hvordan UN Watch svarer når den samme saken som Mona Juul fremmet kom opp i Menneskerettighetsrådet:

Det ble protester blant nordmenn da det ble kjent at Norge hadde fremmet disse resolusjonene i FN, men Mona Juul ble forsvart av statssekretær Audun Halvorsen som representant for norske myndigheter.

Vi har en statsminister som har uttalt at det er Israels skyld at palestinske arabere ikke får vaksine. Jeg håper hun har trukket påstandene tilbake. Selvfølgelig hev NRK seg på da vår kjære statsminister fremmet feilaktige anklager mot Israel, og NRK spredte antisemittisme slik de pleier. NRK smurte på i tykke lag, og hadde til og med innslag som gleder nazistene i Vigrid.

Kanskje Faktisk.no burde begynne å se på hva NRK – statskanalen – serverer av konspirasjonsteorier, usannheter og halvkvedede viser?

Hvorfor skal interne forhold i nabolandet Palestina være Israels ansvar? Har ikke Palestina egne myndigheter? Hvorfor skal palestinske myndigheters inkompetanse og elendige politikk være Israels ansvar? Det er på tide at palestinske myndigheter tar ansvar for sine handlinger, og det er på tide at terroristenes støttespillere og sponsorer tar ansvar for sine handlinger.

Norge har et godt rykte i utlandet. I USA har vi et godt rykte på grunn av haugianerne som dro til Amerika på 18–19-hundretallet. De var vennlige, redelige mennesker som tok ansvar i lokalsamfunnet de kom til. I andre deler av verden er det evangelisten Aril Edvardsen som folk forbinder med Norge. Nordmenn blir sett på som snille mennesker.

Med Mona Juul i FNs sikkerhetsråd er jeg stygt redd hun vil bringe skam over oss som nasjon.

 

Kjøp «Prosessen mot Israel» fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂