Fagdommer Anniken Nygaard Ottesen under domsavsigelsen i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er dømt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool / NTB

Laila Anita Bertheussen (55) er funnet skyldig i angrep på demokratiet. Hun sendte selv flere trusselbrev og begikk hærverk på egen bil og bolig, mener retten.

Oslo tingrett ser på sentrale områder helt bort fra Bertheussens forklaringer på de mange hendelsene vinteren for to år siden. Det var hun som sendte trusselbrev og begikk hærverk mot sin egen bil og bolig – handlinger som er å regne som angrep på demokratiet, er rettens knusende konklusjon.

Straffen på ett år og åtte måneders fengsel er noe lavere enn aktors påstand på to år.

– Det er en samlet vurdering av bevisene i saken som ligger til grunn, sa tingrettsdommer Yngvild Thue før hun startet med redegjørelsen for domspremissene.

Bertheussen er dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Den omfattende dommen, som er på 125 sider, begrunner også hvorfor retten mener det var hun som antente søppeldunken på gårdsplassen utenfor boligen hun deler med Wara og forsøkte å tenne på parets bil.

Retten mener derimot det ikke er bevist at hun begikk handlingene for å vekke mistanke om at utenforstående sto bak.

«Ways of Seeing» sentralt i motivet

Sentralt i saken står det faktum at Bertheussen var svært opprørt over at huset som hun og daværende justisminister Tor Mikkel Wara bor i på Røa i Oslo, var blitt filmet, og opptaket ble brukt i teateroppsetningen «Ways of Seeing» på Black Box høsten 2018. Bertheussen protesterte mot bruken, og det var etter dette at de mange hendelsene mot boligen i Vækerøveien begynte å inntreffe.

I flere måneder etterforsket politiet sakene uten å finne noen mulige mistenkte. Først etter at Wara og Bertheussens bil ble antent natt til 10. mars 2019 begynte etterforskerne å fatte mistanke til at det var noen i familien som ble rammet av truslene, som også sto bak. Fire dager senere ble Laila Anita Bertheussen siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og tatt inn til avhør.

– Hun var svært opprørt over teaterstykket. Retten legger til grunn at dette var motivet for at hun utførte denne handlingen, hun hadde både motiv og anledning, sa tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen.

Retten poengterte flere ganger at «Bertheussen har ikke noen troverdig forklaring» på forskjellige bevismomenter som peker i retning av henne som gjerningsperson. Snarere tvert imot opplever retten at hun nær sagt kontinuerlig tilpasser sine forklaringer til de bevisene politiet sikrer gjennom etterforskningen.

Grundig etterforsket

Bevisene i saken mot Bertheussen er en lang og svært detaljert indisierekke, som samlet sett fjerner all fornuftig tvil om at det var henne selv som begikk handlingene i tiltalen. Det var eksempelvis hennes tusj og røde spray som ble brukt til taggingen på bilen og husveggen, noe som underbygges av Kripos’ skriftanalyser og de digitale sporene i saken, fastslår retten.

Den samme nitide bevisvurderingen ligger til grunn for konklusjonen om at det var Bertheussen selv som brukte rødsprit da hun antente papiravfallet utenfor boligen. Motivet var ifølge retten tiltaltes kraftige reaksjon på at anmeldelsen mot dem som sto bak «Ways of Seeing», var henlagt.

Og retten avviser kategorisk at det var andre enn henne selv som hadde festet flasker med bensin bak familiens bil. Igjen etterlyste dommerne en troverdig forklaring på at det skulle være tilfelle.

– Retten finner det helt utenkelig at det fantes en hemmelig aksjonsgruppe med jaktradioer som fulgte etter henne, og finner det bevist at Bertheussen selv har fylt flaskene med bensin og festet dem til bilen før hun kjørte av gårde, heter i dommen.

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.