Nytt

Riksadvokaten har tiltalt Laila Anita Bertheussen for angrep på mot landets styringsorganer gjennom flere trusler, brannstiftelse og skadeverk.

Tiltalen som ble offentliggjort torsdag, er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer. Den knytter seg blant annet til trusler rettet mot Bertheussens samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt hans partifeller samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Truslene ble framsatt i flere brev adressert til Wara, samt til ekteparet Tybring-Gjedde. I et av dem var det lagt ved et hvitt pulver, fra tabletter og natron, ifølge tiltalen.

– Trusselhandlingene ble utført slik at det fremsto som om de var begått av en eller flere utenforstående personer som mente at noen som bodde i boligen var rasister og/eller nazister, at det var en sammenheng mellom handlingene og at de var begått av samme gjerningspersoner, heter det i tiltalen.

Den konkluderer med at truslene var egnet til å påvirke Waras arbeid som justisminister og begrense hans frie bevegelighet og tilgjengelighet. Det samme er konklusjonen for ekteparet Tybring-Gjedde.

For dårlig fundert

Bertheussen nekter fortsatt straffskyld, ifølge forsvareren, advokat John Christian Elden.

– Det er ikke noe nytt i denne saken nå i forhold til tidligere. Det er en sammensetning av indisier, som Politiets sikkerhetstjeneste mener samlet sett tilsier at ingen andre har begått disse handlingene, sier Elden til NRK.

Han mener tiltalen bygger på et for dårlig grunnlag og påpeker at det er begjært etterforskningsskritt i saken som ikke er tatt.

– Hun bestrider at det er hun som har gjort dette og ser fram til at saken kommer for retten, slik at hun kan forklare seg og bevisene blir lagt fram, slik at allmennheten kan vurdere dette, sier han.

Knyttes til teaterstykke

Handlingene i tiltalen ble satt i sammenheng med et omstridt teaterstykke som ble framført på Black Box i Oslo, der fotografier og videobilder av boligene til Wara og Tybring-Gjedde ble vist i bakgrunnen. Det er henvisninger til nettopp forestillingen «Ways of Seeing» i flere av trusselbrevene. I tiltalen knyttes dette blant annet til at Bertheussen hadde politianmeldt flere personer involvert i forestillingen.

«Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», heter det i et brev hvor det også var lagt ved en plastpose med en hyssingstump i. Hyssingstumpen blir trolig forstått som en henvisning til hærverk på samboerparets bil, som var blitt tagget ned med hakekors og «rasist» og hvor det ble funnet hyssing som var blitt påtent ned i bensintanken.

«Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le», heter det i et annet brev sendt Tybring-Gjedde og Wara/Bertheussen.

Brann, tagging og skadeverk

Tiltalen omfatter også brannstiftelse utenfor boligen til samboerparet Wara/Bertheussen, samt taggingen av ordet «rasisit» på boligens yttervegg – handlinger som fikk betydelig oppmerksomhet da de ble begått for et års tid siden.

Den daværende justisministeren fortalte NTB at han opplevde handlingene ubehagelige og alvorlige, og karakteriserte dem som angrep på demokratiet. Toppolitikere har lært seg å leve med grov sjikane og alvorlige trusler på nettet, men det er spesielt alvorlig at de nå også rammer familien, poengterte han.

– Det er det som gjør denne saken så alvorlig. En ting er å rette verbal skyts mot en politiker som gjør en jobb, noe helt annet er å gå inn mot familien hans.

Verken Siv Jensen, Ingvil Smines Tybring-Gjedde eller noen i Fremskrittspartiet sentralt har så langt ønsket å kommentere tiltalebeslutningen overfor NTB.

Fakta om straffeloven paragraf 115

* Paragraf 115 i straffeloven inngår i kapittel 17 om vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser.

* Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

* Dette omfatter kongen, regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett og riksretten eller medlemmer av disse institusjonene.

* Strafferammen er fengsel i inntil ti år.