Gruve 7 på Svalbard drives av Store Norske gruvekompani. Gruva leverer hovedsakelig kull som gir strøm i Longyearbyen, men noe går også til eksport. Nå kan mye av grunnlaget for drift av gruva falle bort. Foto: Tore Meek / NTB

Kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut og erstattes av en sikrere energiløsning med lavere klimautslipp.

Kullkraftverket Longyearbyen Energiverk har vært i drift siden 1983 og forsyner Longyearbyen med både strøm og fjernvarme. Men kraftverket har slitt med store vedlikeholdskostnader og høye CO2-utslipp.

Nå har regjeringen besluttet at kullkraftverket skal legges ned. En ny energiplan for Longyearbyen skal legges fram i statsbudsjettet for 2022.

– Vi vurderer nå et mindre antall løsninger som er både sikre og vesentlig mer miljøvennlige enn dagens kullkraftverk. Avhengig av hvilken løsning som blir valgt, kan ny energiløsning være på plass innen to til fem år, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Olje- og energidepartementet ser i utgangspunktet for seg et nytt kraftvarmeverk basert på naturgass eller pellets, kombinert med gradvis innfasing av mer fornybar energi.

En direkte overgang fra kullkraft til 100 prosent fornybar energi ville ifølge departementet vært «svært krevende på et sted som Svalbard».

– Forsyningssikkerhet er hensynet som veier tyngst i vurderingen av ny energiløsning, sier Bru.

Nedleggelsen vil også bety at en viktig del av grunnlaget for videre drift av kullgruver på Svalbard, faller bort.

 

Les, se eller hør:

Doc-TV: Klima-katastrofe

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.