Beboere på sykehjem har fortsatt rett til å få besøk, presiserer Helsedepartementet. Illustrasjonsfoto: Sørum sykehjem

Flere kommuner skal ha oppfattet regjeringens anbefaling om sosial pause som et signal om å stenge sykehjem for pårørende. Dette avviser Helsedepartementet.

Ifølge Klassekampen har flere kommuner etter regjeringens pressekonferanse søndag valgt å stenge helse- og omsorgsinstitusjoner for besøk til beboerne fram til 18. januar.

Men Helsedepartementet slår fast at «sosial stenging» ikke betyr at beboere på pleiehjem kan nektes besøk, skriver avisen.

– Beboere i sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk. Ledelsen ved institusjonen kan bare regulere eller begrense besøk dersom det er strengt nødvendig, opplyser statssekretær Frøydis Høyem (H) i Helsedepartementet.

Ifølge Høyem fratar ikke de nasjonale smitteverntiltakene som ble varslet søndag eldres rett til å få besøk. Hun opplyser at enkeltkommuner imidlertid har mulighet til å innføre strenge tiltak lokalt hvis smittesituasjonen tilsier det.