Over hele Europa har det skjedd et opprør. Et stemmeseddelopprør mot etterkrigstidens politiske orden, et anslag mot elitestyre. Etablissementet kaller det populisme, venstresiden kaller det fascisme. For meg ser det ut som en oppvåkning, en trang til å ryste politikken og det bestående.

Asle Toje Gullbrikkespillet