FrP-leder Siv Jensen melder om fastlåste budsjettforhandlinger. Hun er ikke overbevist om at det blir enighet til slutt. Foto: Vidar Ruud / NTB

Fremskrittspartiet er ingen rundingsbøye for regjeringen, og det blir ikke nye budsjettmøter mandag, slår FrP-leder Siv Jensen fast.

– Vi har en svært fastlåst situasjon i forhandlingene. Det er helt åpent på dette tidspunktet hvordan dette skrider fram, sa Jensen i et møte med pressen på Stortinget mandag.

– Det er på ingen måte gitt at vi kommer fram til enighet. Dette handler også litt om at FrP ikke på noen som helst måte er en rundingsbøye for regjeringen og regjeringspartiene, legger hun til.

Finanspolitikerne på Stortinget har forhandlet om neste års statsbudsjett siden 9. november, men i helgen ble samtalene flyttet opp til partilederne.

Høyre-leder Erna Solberg, Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad drøftet budsjettet med Jensen og FrP på Statsministerens kontor søndag.

Mange tema

Mandag trakk Jensen fram grensehandel og avgiftskutt på typiske lokkevarer, sysselsetting, rassikring og veibygging, kutt i bompengene og økt kjøpekraft for pensjonistene som viktige saker for FrP.

Hun viste også til at kvoteflyktninger er en «velkjent problemstilling som diskuteres».

– Hvis det skulle være noen tvil om det: Asyl- og innvandringspolitikk har alltid vært viktig for FrP, uansett hvilken forhandling vi sitter i, sier FrP-lederen.

Nettopp kvoteflyktningene regnes som en hard nøtt å knekke i forhandlingene. Regjeringspartiene har vist til Granavolden-plattformen og legger opp til å ta imot 3.000 kvoteflyktninger neste år. FrPs utgangspunkt er null.

Samtidig har koronapandemien i år gjort det vanskelig å få tatt imot kvoteflyktninger, en situasjon som kan vedvare inn i 2021.

Legger inn primærpolitikk

Jensen slår fast at det ikke blir noe nytt forhandlingsmøte mandag.

– Mitt håp nå er at regjeringen jobber konstruktivt, målrettet og systematisk for å legge nye tilbud på bordet som kan løsne opp i situasjonen og gi oss ny fremdrift, sier hun.

Stortingets finanskomité skal etter planen avgi finansinnstillingen fredag 27. november, mens finansdebatten i Stortinget holdes 3. desember.

– Vi er nå i den situasjonen at vi har begynt å melde inn primærstandpunkter i finanskomiteens innstilling. En innstilling skal avgis uansett om det blir en enighet eller ikke, så det arbeidet er i gang, sier Jensen.

– Vi må oppleve gjennomslag som gode nok til at vi kan signere på en helhetlig budsjettavtale. FrPs gjennomslag må bli svært tydelig.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.