I Sverige er mange bekymret over at små barn går i hijab på skolen. Men Miljöpartiet synes dette er helt fint, og motsetter seg et forbud. 

I Sverige har Skurup kommune innført forbud mot hijab i skolen, for å verne barn mot religiøs tvang i tidlig alder. Nå vil Miljöpartiet for enhver pris forhindre at flere kommuner følger etter. Det siste man vil, er å legge noen demper på islamiseringen av Sverige.

Mange ville trodd at et såkalt miljøparti primært er opptatt av saker knyttet til nettopp miljø.

Desto mer påfallende er det at denne grupperingen er minst like fiksert på en helt annen sak, som ikke har noe som helst med miljø å gjøre, nemlig å fylle opp Sverige med flest mulig migranter, og sørge for at det stilles minst mulig krav til integrering av dem i det svenske samfunnet.

I spørsmål knyttet til svensk innvandringspolitikk opptrer Miljöpartiet som kanskje det mest radikale (og rabiate) av alle. Man kan virkelig undres over hva som er grunnen.

Hvorfor er egentlig miljø- og klimaaktivister så besatt av å bekjempe all motstand mot islam og islamisering? På hvilken måte er islam og islamske kulturer i harmoni med budskapet om vern av miljø og klima? Hva binder dem sammen? Det er sannelig ikke lett å forstå.

For hva man enn måtte mene om innvandrere fra for eksempel Afrika, Afghanistan og Midtøsten, er det knapt noen som har hevdet at de har et utpreget miljøengasjement eller har noe særskilt å bidra med på området. Det er svært få klimaforskere eller miljøvernforkjempere blant migrantene som kommer derfra. I hovedsak er de unge menn, mange analfabeter eller med ytterst lite utdanning.

Et blikk på landene disse innvandrerne kommer fra, viser kulturer der miljøhensyn i alle former er nærmest totalt fraværende. Eksempelvis i landene langs kysten av Nord-Afrika finner det sted en generell forsøpling så massiv at tilreisende fra Europa nærmest får sjokk når de ser det. Verken myndigheter, organisasjoner eller særlig mange enkeltpersoner ser ut til å bry seg nevneverdig om miljø, naturvern eller såkalte klimautfordringer.

Likevel kjemper altså det svenske Miljöpartiet med nebb og klør for å få stadig flere slike ikke spesielt miljøbevisste mennesker til landet. Man vil også  sørge for at det ikke stilles noe særlig av krav til dem når de har ankommet sitt nye hjemland.

Som et ledd i dette engasjementet har nå riksdagsrepresentanter for partiet gått sterkt imot forbud mot hijab i svenske skoler. En skole i Skurup kommune i Skåne har nemlig innført et slikt forbud, noe som har opprørt Miljöpartiet.

Fria Tider skriver om saken:

När skånska Skurup tidigare i år införde slöjförbud för lärare och elever fick det stor uppmärksamhet.

Nu vill Miljöpartiet hindra andra kommuner från att göra likadant.

I en motion hänvisar riksdagsledamöterna Leila Ali-Elmi (MP) och Camilla Hansén (MP) till att religionsfrihet råder enligt grundlagen.

MP-kvinnorna vill att en «skyddsmekanism» ses över som gör det möjligt att stoppa kommuner från att införa slöjförbud.

I Miljöpartiet mener man at det å begrunne et slikt forbud med argumentasjon om kvinners rettighet og frihet, er helt misforstått:

«Vad innebär frihet för flickan/kvinnan med slöja? Vem ska definiera det? Är kvinnans frihet en homogen och snäv definition som enbart ger utrymme för det västerländska perspektivet?» frågar sig Ali-Elmi och Hansén i motionen.

Også i Norge har nettopp MDG, det svenske Miljöpartiets søsterparti, engasjert seg sterkt til fordel for innvandring, asyl og migranter. Eksempelvis går partiet inn for at kommuner rundt om i Norge skal ta inn store antall migranter fra Moria-leiren i Hellas. Kostnader og andre problemer knyttet til dette later ikke til å interessere MDG-aktivistene overhodet.

Samtidig har man også fått det for seg at verden er full av noe man kaller «klimaflyktninger». Og hvor bør så disse få gjøre av seg? Jo, selvsagt i Norge.

Sverige i endring. Kjøp Islamismen i Sverige her!

 

Kjøp Klanen her!