General Douglas MacArthur signerer Japans erklæring om betingelsesløs overgivelse ombord i slagskipet USS Missouri i Tokyobukta, 2. september 1945. Foto: U.S. National Archives/Handout via REUTERS / NTB scanpix

Onsdag er det 75 år siden Japan formelt overga seg til amerikanerne og andre verdenskrig fikk sin endelige slutt.

Selv om den japanske keiseren Hirohito først annonserte Japans overgivelse i en tale 15. august, regnes ofte 2. september som krigens avslutning fordi det er denne datoen overgivelsesdokumentet ble signert om bord på USS Missouri i Tokyobukta.

Talen, som ble kringkastet på radio, ble holdt kun dager etter bombingen av Hiroshima 6. august og Nagasaki 9. august. Allerede dagen talen før hadde Japan fortalt de allierte om overgivelsen.

Japan markerer krigsnederlaget med en seremoni 15. august, der både keiseren, politikere og veteraners familie deltar. Også i enkelte andre land, blant andre Storbritannia, Australia, Nederland og Sør-Korea, blir krigens slutt markert 15. august. I USA markeres krigens slutt 2. september.

Det var Japans utenriksminister Mamoru Shigemitsu og general Yoshijiro Umezu, sammen med de alliertes representant, den amerikanske generalen Douglas MacArthur og USAs flåteadmiral Chester Nimitz, som signerte overgivelsesdokumentet på USS Missouri.

Overgivelsen førte blant annet til at Japan måtte stanse all militær aktivitet og løslate samtlige krigsfanger. Landet ble okkupert av USA fram til april 1952.

 

Kjøp Klanen her!