Jo tynnere lommeboka blir, jo mer øker helseproblemene, viser en analyse fra SSB. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Levekårsundersøkelsen viser at nordmenns helseproblemer blir verre og verre jo mindre de tjener. Aller dårligst helse har de som også har aller minst penger.

Det kommer fram i Statistisk sentralbyrås analyse av levekårsundersøkelsen fra 2017. Den viser at inntekten synker jevnt med økningen i helseproblemer, og er særlig lav for den lille gruppen som omtaler egen helse som «svært dårlig».

Ifølge SSB er det mellom to og åtte prosent av oss som er både fattige og syke. Det tilsvarer mellom 100.000 og 450.000 nordmenn.

– Analysen viser at dette er en gruppe som rapporterer om usedvanlig mange økonomiske problemer. Det er også relativt mange i denne gruppa som opplever at helseutgiftene er tyngende, skriver SSB-forskerne i sin konklusjon.

Også når forskerne kontrollerte for andre faktorer, som utdanningsnivå og demografi, kommer det fram at helse og økonomi henger sammen. Særlig gjelder dette enslige menn og menn med lav utdanning.

SSB har også sett på forholdet mellom økonomiske ressurser og opplevd livskvalitet. Der viser tallene at jo høyere inntekt du har, jo mer tilfreds er du med livet. Økning i formue gir ikke samme utvikling.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her – nå 2. opplag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.