Øyeblikket

Det pågår et stort arbeid for å sikre Slottet mot angrep. Det snakkes ikke høyt om fra hvem. Det skal bygges en mur rundt hele Slottsparken og veiene skal sikres mot terror, ordet som ikke må nevnes. Det er en merkelig diskrepans i språket: som vil viske ut alle forskjeller, mens sikringstiltakene blir mer og mer omfattende. Arbeidet skal pågå helt til 2021. Foto: Document.