Sakset/Fra hofta

Nikole Hannah-Jones jobber for The New York Times. Hun er leder for the 1619 Project, som hevder at USAs historie begynner med importen av de første slaver til Virginia i 1619. Påstandene er tilbakevist av historikere, men 1619 Project er likevel inkorporert i undervisningen i mange amerikanske skoler.

Nå har the Federalist gravet frem artikler Hannah-Jones skrev da hun var student ved Notre Dame-universitet i 1995:

Her skriver hun at «den hvite rase er den største morder, voldtektsmann, plyndrer og tyv i den moderne verden». Hun skriver at «Christopher Columbus og slike som ham ikke var forskjellig fra Hitler». Videre at «etterkommer av disse voldsmennskene fortsetter å være blodsugere i våre kommuniteten (dvs de svartes».

How would you feel if the person teaching your children American history argued that “the white race” — or any race — “is the biggest murderer, rapist, pillager, and thief of the modern world”? What if she claimed, “Christopher Columbus and those like him were no different then [sic] Hitler”? And what if she concluded that “the descendants of these savage people … continue to be bloodsuckers in our communities”?

Dette er hva the New York Times er blitt. Du får aldri vite hvor radikale de liberale i USA er blitt, fordi norske liberalere er på den samme vogna.

Men BLM handler om hevn og bevegelsen er rasistisk. Det blir forsøkt skjult, men bevisene er mange. Det er nok å se på hvem de går til angrep på.

 

Nikole Hannah-Jones’ Hatred For America Is The Basis Of The 1619 Project