Nytt

Politikere i Trondheim må ta stilling til nye tiggevedtekter etter sammenslåingen med Klæbu. Julie Indstad Hole (Ap synes imidlertid det er en skam overhodet å ha en tiggevedtekt.

Julie Indstad Hole (Ap) har ifølge avisen støtte fra alle partier, unntatt Frp, da hun ga saken en ny vending i et innlegg.

– Løsgjengerloven fra 1907 var en skammelig lov som Norge opphevet for over 15 år siden. Å gjeninnføre dette er å gå baklengs inn i framtida. Derfor ber jeg om at dette spesifikt skal høres nå når vi sender politivedtektene ut på høring. Trenger vi virkelig en egen «tiggeparagraf» i Trondheim der målet enten er å forby eller å gjøre det vanskeligst mulig å være fattig? Jeg mener nei, sier Hole.

Kommunedirektøren hadde lagt frem tre forslag til behandling. Hvis det går som Ap vil blir det tillatt med tigging over alt.