22/7

Naboer til Utøya protesterer mot vinnerutkastet til minnesmerke fordi naturinngrepet vil minne dem om 22/7 hver eneste dag. Aftenposten.

Facebook-gruppen har på under en uke fått 600 medlemmer. Deres formål er å kjempe mot det de kaller «det enorme naturinngrepet som staten har vedtatt», byggingen av 22. juli-minnestedet på Sørbråten, en odde på landsiden like nord for Utøya camping.

Det skal bli en park der folk kan minnes, men naboene på Sørbråten i Hole vil helst glemme det som skjedde den 22. juli 2011. De vil ikke ha et nasjonalt minnesmerket i sitt nabolag.

– Vi sliter litt med å akseptere at vi skal bli påminnet 22. juli hver eneste dag resten av livet. Vi motsetter oss ikke å ha minnested på Sørbråten, men i den pompøse tilstanden det er fremstilt blir det veldig voldsomt, heter det på Facebook-gruppen.

Etter planene starter gravingen etter påske, for at minnesmerket skal stå ferdig til den 22. juli 2015.

Det er Statens fagorgan for kunst i offentlige rom (Koro) som har ansvaret for utformingen av minnestedene i Regjeringskvartalet og på Sørbråten ved Utøya.