Demonstranter deltar i en protest på «Black Lives Matter Plaza» like ved Det hvite hus i Washington, D.C., den 6. juni 2020. Foto: Jim Bourg / Reuters / Scanpix.

De svenske demonstrasjonene til støtte for Black Lives Matter reiser endel spørsmål, og svarene er å finne både i bevegelsens opphavsland USA og i Midtøsten. Forbindelsene til den globale intifadaen og det islamistiske miljøet spesielt har vedvart og vært kjent siden organisasjonen antok fastere former.

Black Lives Matter (BLM) er en amerikansk organisasjon som arrangerer protester mot vold som utføres mot svarte mennesker. Det handler som oftest om afroamerikanere som skytes til døde av politiet, eller som utsettes for vold man regner for å være brutalitet fra politiets side. Gruppen oppstod i 2012 etter skytingen der Trayvon Martin, en mørkhudet 17-åring, ble drept. Mannen som skjøt, var en privatperson ved navn George Zimmerman. Han ble frikjent av retten, som fant at Zimmerman hadde rett til selvforsvar etter å ha blitt angrepet av Martin.

BLM i USA er å anse som en nettverksorganisasjon, og den utgjøres av mellom 40 og 60 organisasjoner med varierende grad av radikalisering. Organisasjonen spredte sitt program i 2016 med et manifest som nå er fjernet fra nettet. Men spor av programmet gjenstår i den nåværende programerklæringen, om enn vagere formulert.

At BLM har sterke koblinger til det islamistiske miljøet generelt og Det muslimske brorskapet i USA spesielt, er uansett hevet over enhver tvil. I det opprinnelige programmet fremgår det blant annet at BLM definerer staten Israel som en apartheidstat, der palestinere utsettes for rasistisk motivert undertrykkelse. Denne retoriske modellen og politiske analysen er hentet fra Det muslimske brorskapets nåværende åndelige leder, Yusuf al-Qaradawi.

Koblingen til Brorskapet blir enda tydeligere ved at delstaten Minnesotas attorney general, eller regjeringsadvokat, Keith Ellison har uttalt at han personlig kommer til å lede etterforskningen av George Floyds død. George Floyds dødsfall ble gnisten som satte i gang de protestene som i dag ryster USA, og sympatidemonstrasjoner er blitt holdt blant annet i Stockholm og Malmö.

Keith Ellison var tidligere USAs første muslimske kongressmedlem, og han har åpent erklært sin støtte til Det muslimske brorskapets amerikanske nettverksorganisasjon CAIR – Council on American-Islamic Relations. Blant Det muslimske brorskapets nettverksorganisasjoner er CAIRs svenske motstykke det Islamiska Förbundet i Sverige (IFS). Keith Ellison har blant annet vært hovedtaler eller innleder ved CAIRs årlige konferanser.

Nyhetskanalen CNN kunne i 2016 presentere en oversikt over Ellisons bakgrunn fra Nation of Islam. Tidligere har Ellison også hjulpet til med å skaffe økonomiske midler til Symbionese Liberation Army (SLA). SLA ble kjent for kidnappingen av Patricia Hearst.

BLMs koblinger til det voldsforherligende islamistiske miljøet forsterkes ved at Electronic Intifada (EI) allerede i 2016 stilte seg bak BLM. Electronic Intifada er en av BDS-bevegelsens viktigste aktører når det gjelder å bygge opinion for boikott av Israel og deligitimering av Israel som stat. EI er en av terrororganisasjonen Hamas’ kanaler i den globale intifadaen.

De delene av BLM som praktiserer eller forherliger vold, vokser seg nå sterkere i USA. Fox News kunne sist uke rapportere at BLM nå organiserer «peace officers» som opplæres til å forsvare svartes interesser lokalt. BLMs leder i New York, Hawk Newsome, mener at man nå kommer til å organisere seg som og hente inspirasjon fra De svarte panterne og Nation of Islam. Den styrken som bygges opp, har fått navnet «Black Oppts» – en forkortelse for «Black opportunities».

Black Oppts kommer til å bli opplæring i håndtering av våpen, og Hawk Newsome sier rett ut at BLM kommer til å bære våpen synlig i de delstatene hvor slikt er tillatt.

De svenske støttedemonstrasjonene for BLM avslører også de tidligere båndene til det svenske islamistiske miljøet. Under den første online-demonstrasjonen, som samlet mer enn seks tusen deltagere, var Sveriges Unga Muslimer (SUM), som er en av Brorskapets nettverksorganisasjoner, representert ved Rashid Musa. Musa har ved flere anledninger markert sin sympati for såvel Malcolm X som Frantz Fanon. Fanon er den av BLMs inspirasjonskilder som er klarest på at vold er et nødvendig verktøy i kampen mot det han mener er kolonialisme.

Innenfor rammen av Antirasistakademin har Rashid Musa tidligere også hevdet at Sverige koloniserer de svenske forstedene. Denne retorikken er i praksis identisk med både BLM i USA og CAIR, og streber etter separatisme, eller etnisk homogene enklaver. Ifølge CAIRs dokumentasjon og egne statusoppdateringer i sosiale medier, har Musa flere ganger deltatt ved CAIRs forskjellige møter og seminarer.

Black Lives Matter utvikler seg nå raskere i en takt der organisasjonens røtter og ytterflanker blir stadig tydeligere. Koblingene til det islamistiske miljøet både i USA og Sverige bør anses for å være både permanente og grunnleggende for bevegelsens mål om å mobilisere og organisere. I USA blir også den voldsforherligende retorikken, operative målsetningen og organiseringen stadig tydeligere.

Denne utviklingen bør avstedkomme en viss uro og oppmerksomhet også hos europeiske, kanskje først og fremst svenske, sikkerhetstjenester.

Og politikere.

 

NATION OF ISLAM

Nation of Islam (NOI) er en islamsk svart makt-organisasjon som ble grunnlagt i USA i 1930 av Wallace Fard Muhammad, og etter hans død i 1934 videreutviklet av Elijah Muhammad. Organisasjonen ledes i dag av Ava Muhammad, og har blant andre hatt Malcolm X og Muhammad Ali som medlemmer. Ifølge Southern Poverty Law Center (SPLC) utgjør Nation of Islam en religiøs hatgruppe.

Av de fleste sikkerhetspolitiske eksperter internasjonalt bedømmes Nation of Islam i dag som en separatistisk organisasjon som arbeider for å skape et segregert svart, muslimsk samfunn. På kort sikt oppmuntrer NOI medlemmene til å ta tilbake det de anser som de svarte muslimenes rettmessige posisjon i samfunnet.

DE SVARTE PANTERNE

De svarte panterne – Black Panther Party (BPP) – var en amerikansk sosialistisk organisasjon som arbeidet for afroamerikaneres rettigheter. De svarte panterne var en av 1960-tallets mest omtalte politiske grupper, og fikk mye oppmerksomhet for sine sosiale programmer, selvforsvarskurs og kompromissløse holdning.

De svarte panterne ble grunnlagt i oktober 1966 under navnet Black Panther Party for Self Defence. Da organisasjonen var på høyden i 1970, hadde den kontorer i 68 byer og flere tusen medlemmer. Virksomheten omfattet sosiale aktiviteter som gratis legehjelp, matservering og skoler for barn, samt bevæpnede patruljer.

 

Artikkelen ble opprinnelig offentliggjort på Ledarsidorna.se den 6. juni 2020, og republiseres på norsk hos Document med forfatterens vennlige tillatelse.

 

Forhåndsbestill «Islamismen i Sverige» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.