Johan Sverdrup-feltet får strøm fra land, noe som gjør at det blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Den brede avtalen om oljeskatt på Stortinget innebærer strenge krav til kutt i klimautslippene fra norsk sokkel.

I avtalen ber stortingsflertallet regjeringen og bransjen om å legge fram en plan for hvordan utslippene fra olje- og gassproduksjonen kan «reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005, innenfor dagens virkemiddelbruk».

– Det er en skjerping av de klimamålene bransjen har påtatt seg, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Planen må ivareta hensyn til «kostnadseffektive utslippsreduksjoner», herunder videre elektrifisering av eksisterende felt og lav- og nullutslippsteknologi på nye felt og hensynet til kraftsystemet på fastlandet, heter det. Arbeidet må ferdigstilles i løpet av 2021.

I tillegg bes regjeringen om å jobbe fram nye lav- og nullutslippsløsninger for offshorefartøyer.

Det skal også gjennomføres en utredning om rammebetingelsene for grønne investeringer. Håpet er at dette skal fremme investeringer i blant annet hydrogen, havvind, CO2-rensing og grønn skipsfart.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik mener de nye klimakravene har stor betydning.

– Én ting er at det er viktig for klima. Men det er nesten like viktig for å få på plass et hjemmemarked for oppskalering av ny grønn teknologi, sier han.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.