Australsk professor sier Kina har kastet masken og ikke bryr seg om omkostningene, men vil bringe Hongkong under kontroll. Beijing bryr seg ikke om forholdet til USA. Professoren er noe for pessimistisk. -Hvem vil gå til krig over Hongkong, spør han? Så enkelt er det ikke. USA har advart Beijing mot å røre Hongkong. Kina er alvorlig svekket etter coronaen. Det er ikke sikkert deres handlinsrom er så stort som professoren antyder.