Gjesteskribent

Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Mange fuglekvernentusiaster gir uttrykk for vrangforestillinga om at flertallet av Norges befolkning er positive til massiv fuglekvernindustriutbygging i uerstattelig norsk natur. Formodentlig på bakgrunn av diverse meningsmålinger gjengitt i media.

Det de i så fall glemmer – eller velger å se bort fra – er at de fleste slike meningsmålinger er rene bestillingsverk. Betalt av fuglekvernutbyggere, fuglekvernlobbyistorganisasjoner, myndighetsinteresser som er pro-fuglekvernindustri, grønnvridde MSM-redaksjoner og/eller andre med tilsvarende agenda. Og som sådan må ses på som ledd i motpartens massive propaganda for fortsatt rasering av norsk natur og livsgrunnlag.

Som realitetsorientering (og ‘selvhjelps-hjelp’ til fremtidig propaganda-debunking) skal jeg i det følgende begå en ørliten ‘anti-propagandistisk analyse’ av en meningsmåling i Dagbladet.

Undersøkelsen er omtrent 1 år gammel, og mye folkelig støtte har nok blåst ned av fjellet siden den gang etter hvert som folket har innsett det groteske omfanget av naturovergrepene, u-realismen i ‘grønt skifte’/‘grønn vekst’-konseptet samt konsekvensene av regjeringens meningsløse ‘Klimakuriumluriumsammensurium 2030’-ambisjoner.

Ikke minst pga. en iskald corona-vind som fortsatt blåser, og som a) har latt oss forstå forskjellen på en reell og en konstruert krise og b) vist oss de økonomiske konsekvensene av 7-8% globale CO2-kutt, siden verdensøkonomien utvilsomt vil bli ytterligere forkrøplet ved de nødvendige 10-15% årlige kutt som påstås ‘nødvendig’ ift. Parisavtalens 1,5/2-gradersmål.

«Er det greit å ta urørt norsk natur for å bygge ut vindkraft med vindturbiner eller vindmøller? Ja, selvsagt: 25 prosent»

Det var med andre ord bare 1/4 av de spurte som syns utbygging på dagens premisser var ‘greit’.

«Ja, men bare så lenge vindturbinene ikke er synlige fra turterreng eller boligstrøk: 25 prosent»

Her er altså 1/4 av de spurte implisitt imot utbygging på dagens premisser. Dagens fuglekvernindustriområder vises definitivt fra turterreng eller boligstrøk.

«Nei: 39 prosent»

Når den desidert største andelen altså sier tvert nei …

«Vet ikke: 10 prosent»

… og minst halvparten av ‘vet ikke’-gruppa kan antas å lande på ‘nei’ med tida, så blir regnestykket et helt annet:

På dagens premisser, der fuglekvernindustriens herjinger er synlig fra turområder og boligfelt, var altså 39+25+5 = 69% av befolkningen med stor sannsynlighetsovervekt negativ til fuglekvernutbygging i urørt norsk natur. For 1 år siden …

Mao. ville mer enn 2/3 av oss ikke ha djevelskapen den gangen! Et tall jeg opplever som langt mer sannferdig og i tråd med dagens debatt, og som sannsynligvis vil være enda mer overbevisende i dag.

Likevel er Dagbladets overskrift: «Flertallet sier ja til vindmøller i norsk natur».

Mange av oss får dessverre bare med seg overskrifta, og legger knapt merke til at budskapet påvirker dem.

Tendensiøse spørsmålsstillinger og tendensiøse svartolkninger gir som oftest akkurat det oppdragsgiver betaler for. Ellers ville ikke meningsmålingsinstituttene hatt økonomisk grunnlag for businessen sin.

Det er også legalt å spørre hva et kommersielt meningsmålingsinstitutt mener med ‘landsrepresentativt utvalg’ på 1000 mennesker. Da har de sannsynligvis spurt langt flere urbane mennesker bosatt i trygg avstand fra djevelskapen.

I ærlighetens navn burde de kanskje ha vist oss meningsforskjellene mellom by og land, samt mellom berørte og ikke-berørte.

Plenty med andre tvilsmomenter også, som jeg ikke orker å ta for meg her.

Mener også å ha lest at ‘Faktisk.no’ har påstått at det er flertall i Folket for fortsatt fuglekvernutbygging på land.

Vel … Hva ‘Faketisk.not’ får seg til å koke i hop imponerer meg ufattelig lite – og stadig mindre – som sannhetstest. De har dessverre liten eller ingen kredibilitet lenger blant oss selvtenkende mennesker.

De er utvilsomt dyktige, hardtarbeidende journalister. Men de bruker uheldigvis dyktigheta si til ukritisk å støtte opp under våre globalistiske myndigheters ymse agendaer.

Og det er faktisk helt sant.

Dessverre.

Innlegget ble ført publisert mot Motvind Norges Facebook-gruppe, og er gjengitt med forfatterens velvillige tillatelse.

Kjøp T-skjorter her!

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!