Tysklands helseminister Jens Spahn frykter at det nye coronaviruset i Kina kan føre til mangel på legemidler i Europa.

– Ganske mange av de aktive ingrediensene i legemidler her i Europa kommer fra Kina, og tilfeldigvis også fra Hubei-provinsen, advarer Spahn.

Hans bekymring er at produksjonsstans i Kina på sikt kan føre til legemiddelmangel i Europa.

Helseministrene i EU var torsdag samlet til krisemøte i Brussel for å diskutere utbruddet av den nye virussykdommen, som formelt har fått navnet covid-19.

Det er Hubei i Kina som er hardest rammet av utbruddet.

Mindre kjøp av olje

Det nye coronaviruset fører til fall i den globale oljeetterspørselen for første gang på mer enn ti år, ifølge beregninger fra IEA.

Den nye virussykdommen, som formelt har fått navnet covid-19, har rammet kinesisk økonomi hardt. Det får globale ringvirkninger, advarer Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin siste månedsrapport.

IEA beregner at global oljeetterspørsel vil ligge 435.000 fat lavere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor.

Det er det første kvartalsvise fallet i den globale oljeetterspørselen på mer enn ti år.

EU forventer at unionens økonomi kommer til å fortsette å vokse jevnt, men det nye coronaviruset kan dempe veksten.

Den nyeste vekstprognosen, som ble lagt fram torsdag, er på 1,4 prosent økning i brutto nasjonalprodukt i EU i år og neste år. Det er en marginal nedjustering fra prognosen forrige høst. Da var det ventet en BNP-vekst på 1,5 prosent.

Men det har altså kommet inn en ny usikkerhetsfaktor i de økonomiske anslagene: covid-19-sykdommen.

«Innvirkningen på offentlig helse, økonomisk aktivitet og handel, særlig i Kina, utgjør en ny nedside-risiko. Den underliggende antakelsen er at utbruddet topper seg i første kvartal, med forholdsvis begrensede globale effekter. Men jo lenger det varer, jo større er risikoen for at det vil påvirke økonomiske og finansielle tendenser», heter det i prognosen.

Stabilt for eurolandene
Forventningene til eurolandene er uendret, men er fortsatt noe lavere enn for unionen som helhet. BNP i de 19 landene som bruker EUs fellesvaluta, anslås å vokse med 1,2 prosent i 2020 og i 2021.

– Utsiktene er stabile, og dette forlenger den lengste vekstperioden siden euroen ble lansert i 1999, sier økonomikommissær Paolo Gentiloni.

Inflasjonen i eurosonen er ventet å bli 1,3 prosent i år og 1,4 prosent neste år. Begge tallene er 0,1 prosentpoeng høyere enn prognosen fra høsten 2019.

Privat forbruk og investeringer, særlig i byggsektoren, vil fortsatt være en drivkraft for økonomisk vekst. Det er også ventet at offentlige investeringer vil øke markant i medlemsstatene, særlig innenfor transport og digital infrastruktur.

Fortsatt usikkerhet rundt handel
– Tross utfordringene, går den europeiske økonomien jevnt og trutt videre, med flere arbeidsplasser og lønnsvekst. Men vi må være oppmerksomme på potensielle utfordringer i horisonten: et mer ustabilt geopolitisk landskap og usikkerhet rundt handel, sier Valdis Dombrovskis, EU-kommissær for en økonomi som virker for folk.

Selv om USA og Kina har skrevet under «fase én» av en handelsavtale, er det fortsatt usikkerhet knyttet til amerikansk handelspolitikk. Forholdet til Storbritannia er avklart ut året, men det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til hva som skjer når overgangsperioden etter brexit er over ved årsskiftet. Prognosen er basert på at handelsforholdet fortsetter som før.

Fakta om viruset covid-19:

* En ny type coronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

* Kinesiske myndigheter varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) 31. desember.

* Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

* WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan først ha blitt overført til en annen dyreart, før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. Viruset har deretter spredt seg til en rekke andre steder i Kina.

* 13. februar endret kinesiske myndigheter måten de diagnostiserer smittede på, noe som førte til en økning i både antall smittede og døde. 1.367 mennesker er nå bekreftet døde og nær 60.000 smittet.

* Utenfor Kina er det foreløpig påvist over 545 tilfeller fordelt på nesten 30 land.

* Hvor stor andel av de smittede som blir alvorlig syke og risikerer å dø, er fortsatt uklart.

* WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Virussykdommen har fått det offisielle navnet covid-19.

(Kilder: AP, AFP, Store norske leksikon, NTB)

Fakta om utbredelsen av viruset:

Sist oppdatert torsdag 13. februar.
Asia

* Kinas fastland: Nær 60.000 smittede, 1.367 dødsfall.

* Hongkong: 51 smittede, ett dødsfall.

* Singapore: 50 smittede

* Thailand: 32 smittede

* Sør-Korea: 28 smittede

* Japan: 28 smittede

* Malaysia: 19 smittede

* Taiwan: 18 smittede

* Vietnam: 15 smittede

* Macao: 10 smittede

* Filippinene: 3 smittede, ett dødsfall.

* India: 3 smittede

* Nepal: 1 smittet

* Sri Lanka: 1 smittet

* Kambodsja: 1 smittet

* Cruiseskipet Diamond Princess i karantene ved Japan: 218 smittede.

Nord-Amerika

* USA: 14 smittede. Én amerikaner har dødd i Kina.

* Canada: 7 smittede

Europa

* Tyskland: 14 smittede

* Frankrike: 11 smittede

* Storbritannia: 9 smittede

* Italia: 3 smittede

* Russland: 2 smittede

* Spania: 2 smittede

* Finland: 1 smittet

* Sverige: 1 smittet

* Belgia: 1 smittet

Oseania

Australia: 15 smittede

Midtøsten

Forente arabiske emirater: 8 smittede

(Kilde: AFP)

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.